Hyppää sisältöön

Metsäkoulutuksen tutkimus ja kehittäminen

Metsäkoulutuksen tutkimus tuottaa tietoa ja kehittämisen apuvälineitä metsäalan koulutuksen kaikille tasoille: ammatilliselle koulutukselle, MTI- ammattikorkeakouluille ja yliopistojen metsätieteiden osastoille yhteistyössä työelämän, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa.

Metsäkoulutuksen tutkimusjulkaisuja:

Lautanen, Kilpeläinen, Jaakkola, Kaplas, Manner, Mäkelä, Niminen, Palojärvi, Sirviö, Tähkänen, 2024. Metsäalan perustutkinnon työelämävastaavuus ja tutkinnon kehittäminen, TJ 476

Kilpeläinen, Lautanen, 2024. Metsätalousinsinöörinen laadullinen työllisyys. TTS Tiedote 2024.

Kilpeläinen, Lautanen, 2024. Metsätalousinsinöörikoulutuksen tuottaman osaamisen ja toteutuksen työelämävastaavuus. TTS tiedote 2024.

Karhu, Lautanen, 2024. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointi 2023

Lindström, 2023. Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2021 – valmistumista koulutuksen kehityshaasteisiin vuoteen 2040

Forss, Pakkala, Kärhä, 2023. Metsäalan korkeakoulutuksen kehittäminen ja tehostaminen – Pilottihanke metsäteknologisesta koulutuksesta

Seuri, Lautanen, Kärhä, Hourunranta, 2023. Sahateollisuuden osaaja- ja osaamistarpeet sekä koulutuksen vetovoima

Kilpeläinen & Lautanen, 2023. Metsäalan ammatillisesta koulutuksesta vuosina 2019-2021 valmistuneiden oppimistulosten työelämävastaavuus ja laadullinen työllisyys

Kilpeläinen, Lautanen, Kärkkäinen, Pokela, Issakainen, 2022. Metsäalan koulutusvalintaan vaikuttavat tekijät ja niiden huomioiminen koulutuksen markkinointiviestinnässä.

Kilpeläinen & Lautanen, 2022. Metsätieteiden maistereiksi 2018-2020 valmistuneiden oppimistulosten työ-elämävastaavuus ja laadullinen työllisyys

Kilpeläinen & Lautanen, 2020. Metsätalousinsinöörien oppimistulokset, työelämävastaavuus ja laadullinen työllisyys 2020

Lautanen, Kilpeläinen, Jaakkola, Sirviö. 2020. Muille aloille siirtyvät metsäkoneenkuljettajat

Lautanen & Kilpeläinen, 2019. Metsäalan ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2016-30.6.2019 valmistuneiden oppimistulosten työelämävastaavuus ja laadullinen työllisyys 2019

Kilpeläinen & Lautanen, 2019. Metsäalan ulkopuolella työskentelevät metsätieteiden maisterit

Kilpeläinen & Lautanen, 2019. Metsätalousinsinöörien uraseuranta 2018

Kilpeläinen & Lautanen, 2019. Metsäalan lisä-, täydennys-, muunto- ja jatkokoulutustarpeet

Ketola, Kilpeläinen, Lautanen, 2017. Metsäalan korkea-asteen rakenteellisen kehittämisen esiselvitystyö

Kilpeläinen & Lautanen, 2017. MMM koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arviointi

Lautanen & Kilpeläinen, 2017. Metsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arviointi

Kilpeläinen & Lautanen, 2016. Metsätalousinsinöörikoulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arvoiointi

Kilpeläinen & Lautanen, 2013. Metsätalousinsinöörin ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020

Kilpeläinen & Lautanen, 2014. Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020

Lautanen & Tanttu, 2013. Metsäalan ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020

Kilpeläinen 2014. Metsätalousinsinöörien ja maatalous- ja metsätieteiden maistereiden koulutuksen ja työn välinen vastaavuus

Kilpeläinen, Lautanen, Rekola, Rieppo, Siekkinen 2014. Metsäalan koulutuksen esiselvitys

Kilpeläinen, Rieppo, Lautanen, Rekola 2014. Sijoittumisselvitys

Lautanen, Tanttu 2012. Metsäalan laadullinen ennakointi

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittajat

Lisätietoja

Haku