Hyppää sisältöön

Metsäkoulutuksen tutkimus ja kehittäminen

Metsäkoulutuksen tutkimus tuottaa tietoa ja kehittämisen apuvälineitä metsäalan koulutuksen kaikille tasoille: ammatilliselle koulutukselle, MTI- ammattikorkeakouluille ja yliopistojen metsätieteiden osastoille yhteistyössä työelämän, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa.

Metsäkoulutuksen tutkimusjulkaisuja

Lindström, 2023. Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2021 – valmistumista koulutuksen kehityshaasteisiin vuoteen 2040

Forss, Pakkala, Kärhä, 2023. Metsäalan korkeakoulutuksen kehittäminen ja tehostaminen – Pilottihanke metsäteknologisesta koulutuksesta

Seuri, Lautanen, Kärhä, Hourunranta, 2023. Sahateollisuuden osaaja- ja osaamistarpeet sekä koulutuksen vetovoima

Kilpeläinen & Lautanen, 2023. Metsäalan ammatillisesta koulutuksesta vuosina 2019-2021 valmistuneiden oppimistulosten työelämävastaavuus ja laadullinen työllisyys

Kilpeläinen, Lautanen, Kärkkäinen, Pokela, Issakainen, 2022. Metsäalan koulutusvalintaan vaikuttavat tekijät ja niiden huomioiminen koulutuksen markkinointiviestinnässä.

Kilpeläinen & Lautanen, 2022. Metsätieteiden maistereiksi 2018-2020 valmistuneiden oppimistulosten työ-elämävastaavuus ja laadullinen työllisyys

Kilpeläinen & Lautanen, 2020. Metsätalousinsinöörien oppimistulokset, työelämävastaavuus ja laadullinen työllisyys 2020

Lautanen, Kilpeläinen, Jaakkola, Sirviö. 2020. Muille aloille siirtyvät metsäkoneenkuljettajat

Lautanen & Kilpeläinen, 2019. Metsäalan ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2016-30.6.2019 valmistuneiden oppimistulosten työelämävastaavuus ja laadullinen työllisyys 2019

Kilpeläinen & Lautanen, 2019. Metsäalan ulkopuolella työskentelevät metsätieteiden maisterit

Kilpeläinen & Lautanen, 2019. Metsätalousinsinöörien uraseuranta 2018

Kilpeläinen & Lautanen, 2019. Metsäalan lisä-, täydennys-, muunto- ja jatkokoulutustarpeet

Ketola, Kilpeläinen, Lautanen, 2017. Metsäalan korkea-asteen rakenteellisen kehittämisen esiselvitystyö

Kilpeläinen & Lautanen, 2017. MMM koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arviointi

Lautanen & Kilpeläinen, 2017. Metsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arviointi

Kilpeläinen & Lautanen, 2016. Metsätalousinsinöörikoulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullinen arvoiointi

Kilpeläinen & Lautanen, 2013. Metsätalousinsinöörin ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020

Kilpeläinen & Lautanen, 2014. Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020

Lautanen & Tanttu, 2013. Metsäalan ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020

Kilpeläinen 2014. Metsätalousinsinöörien ja maatalous- ja metsätieteiden maistereiden koulutuksen ja työn välinen vastaavuus

Kilpeläinen, Lautanen, Rekola, Rieppo, Siekkinen 2014. Metsäalan koulutuksen esiselvitys

Kilpeläinen, Rieppo, Lautanen, Rekola 2014. Sijoittumisselvitys

Lautanen, Tanttu 2012. Metsäalan laadullinen ennakointi

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittajat

Lisätietoja

Haku