Hyppää sisältöön

Tuottavuuden työkalupakki kalastajille ja kalanviljelijöille

Työkalupakki sisältää työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen välineitä. Työkalujen tarkoituksena on auttaa sinua yrittäjänä ottamaan entistä paremmin huomioon työn tuottavuutta parantavat asiat.

Talous ja kannattavuus

Kassavirtaennusteet

Kassavirtaennuste_Kalastus_luvut alvillisena (xls) (135 KB)
Kassavirtaennuste_Kalastus_luvut alv0 (xls) (135 KB)

Kassavirtaennuste_Kasvatus_luvut alvillisena (xls) (135 KB)
Kassavirtaennuste_Kasvatus alv0 (xls) (209.5 KB)

Kassabudjettiohjelma ja tulossuunnitelma

Löydät Kassabudjetin ja Tulossuunnitelman YRITYSTULKKI -palvelun sivuilta.
Valitse ensin kuntasi. Sen jälkeen ”Aloittava yrittäjä” tai ”Toimiva yrittäjä” välilehdeltä valikosta vasemmalta löytyy kohta, jonka alla ovat työkalut

Kalatalouden kannattavuusohjelmat

Kalankasvatuksen kannattavuusohjelman Käyttöohje:
Kayttoohje_(kalankasvatus).pdf

Kalankasvatuksen kannattavuusohjelma:
Kalankasvatuksen_kannattavuuslaskentaohjelma_(Suomi).xls

Rannikkokalastuksen kannattavuusohjelman käyttöohje:
Käyttöohje. Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelma.pdf

Rannikkokalastuksen kannattavuusohjelman kannattavuusohjelma:
Rannikkokalastuksen_kannattavuuslaskentaohjelma.xlsx

Rannikkokalastuksen kannattavuusohjelman esimerkit:
Rannikkokalastuksen_kannattavuuslaskentaohjelman_esimerkit.xlsx

Operatiivinen toiminta

Vaarojen ja riskien tunnistaminen ja selvittäminen työpaikalla

Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi:
vaarojen_selvittaminen_ja_riskien_arviointi_ohje.pdf

Työpaikkaselvitysmalli:
Tyopaikkaselvitys_malli_tyhja.pdf

Läheltä piti -ilmoitus eli turvallisuushavaintolomake:
Turvallisuushavaintolomake.docx

Riskien arviointi työpaikalla -työkirja:
https://ttk.fi

Tarkastuslistat työmaalla tapahtuvasta tekemisestä

Riskikartoitus työmailla:
TarkastusRiskien_minimoiseksi

Tarkastuslista veden varaan joutumisriskin minimoiseksi:
Kayta_pelastusliiveja.pdf

5S on toimintatapa siisteyden ja järjestyksen luomiseen ja säilyttämiseen
5S malli

Työvälineiden, tarvikkeiden ja materiaalien sijoittaminen käyttötarpeen mukaan:
Sijoittelukayttotarve.jpg

Työkohteen korkeus lattiasta:
Ergonomiakuva.jpg

Tarkistuslista materiaalien siirroista:
Tarkistuslista_materiaalin_siirroista.pdf

Pienkoneiden käytön tarkistuslista:
Pienkonetarkistuslista.pdf

Elintarvikehygienia

Elintarvikehygienia:
https://www.ruokavirasto.fi

Perehdyttäminen

Perehdytä hyvin! – teemasivut:
https://ttk.fi/

Työmaan tutustumis- ja turvallisuusoppaan perusohje:

Työtapaturmien kustannukset

Työtapaturmien kustannuslaskuri PIKU
http://ttl.fi/

Työkunnon testi

Henkisen työkunnon testi

Työkyvyn stressitesti
Tyokyvyn_stressitesti.pdf

Liiketoiminnan kehittäminen

Tuottavuuden arvopyörä

Haku