Hyppää sisältöön

Asumisen tutkimus ja kehittäminen

Tutkimuksen ja kehittämisen kohteena on asumiseen liittyvä elämän koko kirjo älyteknologiasta esteettömyyteen ja energiatehokkuuteen.

TTS:n asumisen ihmis- ja käytännönläheinen tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy asumisen toimivuuden, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja kestävän kehityksen teemoihin. Tavoitteena on löytää toimivia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asumiseen ja tilasuunnitteluun. Toiminnassa huomioidaan ihmisten muuttuvat tarpeet ja toimintarajoitteet eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Tutkimusalan perinne on vahva, muun muassa astiankuivauskaappi on kehitetty TTS:n kotitalousosastolla vuonna 1944.

Asumisen kehittämistoiminnan keskiössä ovat:

  • Ekologisesti kestävät ja energiaa säästävät asumisratkaisut
  • Kodin digitalisoituminen ja älyteknologia
  • Asumisen kestävä kehitys ja kiertotalous
  • Ikääntyvien asumisen ennakointi ja kotona selviytyminen
  • Elinkaariasuminen, erilaisten asukasryhmien tarpeet
  • Asumiseen liittyvä yrittäjyys
  • Toimiva, turvallinen ja energiatehokas kodintekniikka
  • Asumisen ja rakentamisen tutkimuksen yhteys

Erilaisia testejä ja selvityksiä tehdään räätälöidysti muun muassa yrityksille, maahantuojille ja viranomaisille. Käytännönläheisillä testeillä selvitetään erilaisia koneiden ja laitteiden ominaisuuksia kuten käytettävyyttä ja toimivuutta. Lisäksi tehdään erilaisia menetelmävertailuja. Tutkijat suunnittelevat testaukset tarvelähtöisesti, yhdessä asiakkaan kanssa.

Lisätietoja

Haku