Hyppää sisältöön

Green Care- ja luontolähtöiset palvelut

Työtehoseura on toiminut toteuttajana ja kumppanina useissa Green Care-kehittämishankkeissa yhdessä alan verkoston kanssa. Aiempina vuosina Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella toteutettujen GreenCareLab-Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus, LIVE-liiketoimintaa verkostoitumalla ja VIVA-´Green Care-vihreä hoiva maaseudulla-hankkeiden kokemukset ovat olleet tausta nykyisille kehittämisprojekteille. Viimeisimmissä hankkeissa painopisteinä ovat olleet yritysten valmennus- ja sparraustoiminta sekä yritysten verkostoituminen ja vertaistuki.

Valmennusta ja sparrausta yrittäjille

Green Care- ja luontopalveluyrittäjyys sijoittuvat usein luontoympäristöön tai maatilalle. Toiminnan arvo on monin tavoin tunnistettu ja tunnustettu, mutta yrityksissä monesti koetaan haasteellisiksi toiminnan kannattavuus ja yksinyrittämisen haasteet. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti yksinyrittäjällä ja mikroyrityksissä.

VALKKU- Valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen -hankkeen (2021–2023) tavoitteena on ollut parantaa Uudenmaan ja Kanta-Hämeen Green Care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjien sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävien hyvinvointialan yrittäjien osaamista. Toimenpiteet, kuten yritysvalmennukset, vertaistapaamiset ja voimavisiitit ovat tarjonneet koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista. Tavoitteena on ollut tukea yritysten ja työpaikkojen säilymistä ja yritystoiminnan elpymistä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jälkeen. Rahoituslähteenä on Euroopan sosiaalirahasto, REACT-EU.

VALVE- Valmennusta ja vertaisoppimista muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeen (2023) tavoitteena on ollut parantaa Keski-Suomen ja Pirkanmaan Green Care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjien sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävien tai toimintaansa alalle laajentavien hyvinvointialan yrittäjien osaamista. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutustu VALKKU– ja VALVE-toimintaan

”Yrityksen kannattavuus muodostuu useasta tekijästä. Oikeasta hinnoittelusta, hallituista kuluista, ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä sekä ammattitaitoisesta johtamisesta onnistunutta ennakointia ja varautumista unohtamatta. Syvemmin tarkasteltuna jokaisesta osa-alueesta voi löytyä parannettavaa, kunhan liiketoimintaa osataan katsoa hieman päivittäistä toimintaa kauempaa.”

Lisätietoja

Haku