Hyppää sisältöön

Maatalouden tutkimus ja kehittämispalvelut

Kilpailukykyä ja tuottavuutta kestävästi

Maatalouden tutkimus- ja kehittämispalvelumme keskittyvät maatalousyritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn sekä yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen. Toimintamme keskeisiä teemoja ovat:

  • työn tuottavuus ja tehokkuus
  • ajankäyttö
  • yhteistyö
  • tuotannon taloudellisuus ja kustannustehokkuus
  • automaatio ja digitalisaatio
  • johtaminen
  • työturvallisuus
  • yrittäjien ja työntekijöiden terveys ja hyvinvointi

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteina ovat muun muassa maatalouden työt ja prosessit, teknologiat ja menetelmät, työ- ja tuotantoympäristöt, toimintatavat sekä logistiikka.

Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyysajattelu on mukana kaikessa toiminnassamme.

Peltorobottia kuljetetaan traktorin perässä

Käytännönläheistä tutkimusta ja kehittämistä

Hankkeet ovat käytännönläheisiä, ja niiden tavoitteena on tulosten sovellettavuus käytäntöön.  Toimimme läheisessä yhteistyössä maatalousyritysten, muiden ruokaketjussa toimivien yritysten, koulutuksen, neuvonnan ja hallinnon kanssa.

Toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden ohella teemme yrityskohtaisia projekteja muun muassa elintarvike-, panos- ja maatalouskoneteollisuuden kanssa. Hankkeita ja projekteja toteutetaan alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Työntutkimus ja -kehittäminen on erikoisosaamistamme, jolla täydennämme yhteistyökumppaniemme osaamista yhteisissä hankkeissa ja projekteissa. Näin saamme rakennettua vaikuttavampia kokonaisuuksia asiakkaiden tarpeisiin. Teemme myös testejä ja selvityksiä tilaajan tarpeen mukaan.

Tietoa ja työkaluja

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa tuotetaan käytännönläheistä tietoa ja työkaluja maatalousyrittäjien, maatalousalan koulutuksen, koneurakoijien, neuvonnan sekä hallinnon käyttöön.  

Kysy lisää

Jos etsit yhteistyökumppania tutkimus-/kehittämishankkeisiin tai tarvitset apua yrityksesi/yritystoimintasi kehittämiseen, ota rohkeasti yhteyttä.

Haku