Hyppää sisältöön

Vastuullisuus

TTS on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen palvelualan yleiseen toimenpideohjelmaan vuonna 2019 ja sitoutuu toteuttamaan sopimuksessa olevan energiatehokkuus tavoitteen vuosille 2017-2025.

Tavoitteena kestävä kasvu

Työtehoseurassa on käytössä kestävän kehityksen ohjelma, joka on laadittu vuonna 2021 ja TTS:lle on myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti. Kestävä kehitys on luonnollinen osa strategiaamme ja tavoitteemme on kestävä kasvu.

Vastuullinen toimintatapa Työtehoseurassa tarkoittaa sitä, että pystymme huomioimaan asiakkaiden vaatimukset ja toimimaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti samalla toimimalla talouden ja ympäristön kannalta tehokkaasti. Tavoitteemme on toimivat ja laadulliset palvelut, jotka näkyvät myös asiakkaan taloudellisessa tuloksessa. Vastuullisen toiminnan toteutumista seurataan mm. laatujärjestelmän avulla.

Ympäristöpolitiikkamme

  • Huomioimme toimintamme vaikutukset ympäristöön
  • Mittaamme ympäristövaikutuksia säännöllisesti
  • Vähennämme tavoitteellisesti jätteiden määrää ja energian käyttöä
  • Ympäristöjärjestelmä on osa Työtehoseuran johtamisjärjestelmää
  • Huolehdimme henkilöstön ympäristöosaamisen ajantasaisuudesta

Laadunhallinta

TTS:n toimintoja hallitaan kahdella toiminnanohjausjärjestelmällä, josta toinen keskittyy opiskelijahallintoon ja koulutuksen resurssointiin ja toinen talous- ja asiakashallintoon. Laadunhallintaan liittyvä oheistus on TTS:n sisäisessä intrassa.

Sertifiointi koskee kaikkia TTS Työtehoseuran toimintoja ja toimipisteitä. Ulkoisen auditoinnin suorittaa Bureau Veritas Certification.

Toiminnan kehittymistä ja prosessien toimivuutta arvioidaan vuosittain tehtävillä auditoinneilla (sisäiset auditoinnit eri prosesseille, johdon auditointi koko toiminnalle sekä ulkoinen auditointi). Auditoinneissa esille tulleet kehittämiskohteet ja hyvät käytännöt viedään kehittämissuunnitelmaan, minkä ohjaamana toimintaa parannetaan.

Laadunhallinnan lähtökohtana on yhteinen laatukulttuuri, jonka lähtökohtana ovat yhteiset arviot, visio ja strategia, joiden tavoitteiden mukaisesti toiminnan laatua mitataan ja kehitettään. Toiminnot on kuvattu prosesseina, osin työnkulkukaavioina sekä työ- ja toimintaohjeina. Prosesseille on asetettu laatua ja sen tasoa kuvaavat mittarit, joita seurataan säännöllisesti.

Laaduntasoa seurataan mm. asiakaspalauttein, oppimistulosten laatuna ja määränä luonnollisesti toimintaa mitataan myös talous- ja henkilöstöhallinnollisin mittarein. Osallistumme myös Karvin arviointeihin säännöllisesti.

Laatupolitiikan tavoitteet Työtehoseurassa

  • Asiakkaan tyytyväisyys on onnistumisen tae
  • Laadun tekevät ihmiset
  • Laatu koskee kaikkea toimintaa
  • Laatu paranee mittaamalla ja kehittämällä

Haku