Hyppää sisältöön

Metsätalouden tutkimus ja kehitys

Metsäalan kehittämistoiminnan ytimessä on kestävä metsätalous, johon liittyy kannattavuus, tuottavuus, luonnonhoito sekä bioenergiaan ja kiertotalouteen liittyvät kysymykset. Keskeisiä teemoja kehittämistyössämme ovat:

  • Metsäkoneenkuljettajien ja koneyrittäjien ammatillisen osaamisen lisääminen
  • metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjien liiketoiminnan ja talousosaamisen kehittäminen
  • metsänomistajien talouskoulutus
  • lämpöyrittäjyyden seuranta ja edistäminen
  • uusiutuvan energian tiedotustoiminta
  • metsäalan toimijoiden johtamiskoulutukset

Käytännönläheistä metsätutkimusta

Olemme mukana monen tyyppisissä projekteissa, joista osa on laajoja, koko toimialaa koskevia ja myös kansainvälisiä kehittämishankkeita. Pääasiakkaitamme ovat metsäalan pienyritykset, alan neuvonta- ja kehittämisorganisaatiot ja oppilaitokset, yksityiset metsänomistajat sekä maa- ja metsätalousministeriö. Teemme yhteistyötä laajasti metsäalan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Työtehoseuralla on valtakunnallinen rooli mm. lämpöyrittäjyyden kehittämisessä ja seurannassa ja metsäalan kouluttajana.

Kestävän metsänhoidon merkitys korostuu Suomessa. Kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa ja osaamista jatkossakin, jotta metsä- ja energiasektorin puun tarve voidaan tyydyttää ja sitä kautta vaikuttaa koko toimialan menestykseen

Lisätietoja

Haku