Hyppää sisältöön

Rakentamisen tutkimus ja kehittäminen

Rakentamisen tutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy usein konkreettisesti alan koulutuksen tai työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

TTS:n rakentamisen tutkimus- ja kehittämistoiminta on vahvasti konkreettista. Se keskittyy usein alan koulutuksen ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen sekä rakennusprosessien ja -työmaiden sujuvuuteen ja toimivuuteen talonrakennus- ja infra-alalla. Rakentamisella on tärkeä rooli vihreässä siirtymässä ja hiilineutraaliustavoitteiden toteutumisessa. Koulutusten kehitystoiminnalla pyritään vastaamaan yritysten kasvavaan tarpeeseen vihreän siirtymän muunto- ja täsmäkoulutuksin.

Rakentamisen kehittämistoiminnan teemoja:

 • Rakennusprosessien sujuvuus ja tehokkuus
 • Rakennusalan työntekijöiden ajantasaisen osaamisen lisääminen
 • Kestävä kehitys ja hiilineutraalius
 • Rakentamisen ja rakennusten energiatehokkuus
 • Puurakentaminen, erityisesti vaativat puurakennukset kuten puukerrostalot
 • Kiertotalous, mm. uudet liiketoimintamahdollisuudet, työmaiden purkutyöt ja kierrätys
 • Digitalisaatio
 • Työhyvinvointi ja työturvallisuus
 • Koulutuksen kehittäminen
 • Uusiutuvien energiajärjestelmien rakennustekninen koulutus, esim. aurinkoenergiajärjestelmien asennus ja lämpökaivoporaus
 • Rakentamisen ja asumisen tutkimuksen yhteys

Hankkeita ja kehittämisprojekteja toteutetaan usein yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, järjestöt ja alan yritykset. Yrityskohtaisia projekteja, testejä ja selvityksiä räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan.

Haku