Hyppää sisältöön

Kalatalous ja työn kehittäminen

Ammattikalastajien työn kehittäminen on viime vuosina ollut yksi tärkeistä Työtehoseuran tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimialoista. Kalastajien, Kalaleader-toimintaryhmien ja alan muiden organisaatioiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.

Viimeisimpänä on toteutettu Rannikkokalastus – parhaita toimintatapoja -hanke (2020-2022), jossa tavoitteena on ollut löytää kalastustyötä sujuvoittavia, helpottavia ja turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. Ratkaisut ovat voineet liittyä tekniikkaan, työolosuhteisiin tai -menetelmiin ja turvavarusteisiin. Aiempina vuosina Työtehoseura on toteuttanut mm. Elinkeinokalatalouden kehittämishankkeen (2016-2018), jolloin pääpaino oli kalanviljelyn ja kaupallisen kalastuksen parissa toimivien yritysten toimintaedellytysten, kannattavuuden, tuottavuuden ja johtamisen kehittämisessä. Yritysten tueksi rakennettu kalatalouden työkalupakki on tarjonnut monipuolista tietoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Ratkaisuja yhdessä ammattikalastajien kanssa

Kalastus on suuren turvallisuusriskin työtä, jota tehdään vaihtelevissa olosuhteissa sään armoilla. Alan imago- ja työvoimaongelmat kumpuavat huonoista työolosuhteista, ylikuormittavasta työstä ja heikosta kannattavuudesta. Alalta poistuu lähivuosina eläköitymisen kautta paljon ammattilaisia.

Rannikkokalastus – parhaita toimintatapoja -hankkeessa selvitettiin tyypillisimmät työmenetelmät rannikkomerialueella tapahtuvassa ammattikalastuksessa alle 10-metrisillä veneillä. Tietoa tuotettiin nykytilanteesta kalastajien työtä seuraamalla ja kerättyä aineistoa analysoimalla. Ammattikalastajat ja kalastuksen asiantuntijat tunnistivat kokemusperäisesti työhön liittyviä kehittämiskohteita projektiryhmän ohjaamissa työpajoissa. Hyviä käytäntöjä kerättiin kalastuksen eri työvaiheista sisältäen mm. tavaroiden lastaukseen ja kuorman purkuun, pyydyksen nostamiseen ja laskemiseen, kalojen käsittelyyn ja välineiden huoltoon liittyviä työtehtäviä. Mielenkiintoisena kokeiluna oli selkää tukevan eksoskeletonin eli ulkoisen tukirangan testaus kalastustyössä.

Tulokset esitelty ammattilehdissä

  • Suomen Kalastuslehdessä (4/2021, 3/2022 ja 5/2023) ja sen ruotsinkielisessä sisarlehdessä Fiskertidskrift för Finland’issa (3/2023).
  • Työtehoseuran Teho-lehdessä on julkaistu artikkelit ’Työn monialaisen kehittämisen hyödyt kalataloudessa ’ (1/2022) ja ’Ratkaisuja rannikkokalastajien nostotöihin’ (4/2022)

Rannikkokalastuksessa kalastajan työpäivään sisältyy monenlaisia nostoja ja taakan siirtoja. Monet näistä toteutetaan manuaalisesti, keinuvassa veneessä, muuttuvissa olosuhteissa ja toisinaan liukkaalla alustalla. Nostaminen onkin yleisin rannikkokalastajien tunnistama työssä esiintyvä fyysinen kuormitustekijä.”

Kumppanina verkostossa

Kaipaatko tietoa tai kumppania tutkimus- tai kehittämisprojekteihin? Kerromme mielellämme lisää Työtehoseuran asiantuntemuksesta ja kokemuksista kalatalouden parista.

Lisätietoja

Haku