Hyppää sisältöön

Rannikkokalastus – parhaita toimintatapoja

Kalastus on suuren turvallisuusriskin työtä, jota tehdään vaihtelevissa olosuhteissa sään armoilla. Tavoitteena on löytää kalastustyötä sujuvoittavia, helpottavia ja turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. Ratkaisut voivat liittyä tekniikkaan, työolosuhteisiin tai -menetelmiin, turvavarusteisiin ym.

Hankkeen aikataulu:13.2.2020 – 31.12.2022
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Hankkeessa selvitetään tyypillisimmät työmenetelmät rannikkomerialueella tapahtuvassa ammattikalastuksessa alle 10-metrisillä veneillä. Hankkeessa tuotetaan tietoa nykytilanteesta kalastajien työtä seuraamalla, ja ammattikalastajat ja kalastuksen asiantuntijat tunnistavat kokemusperäisesti työhön liittyviä kehittämiskohteita projektiryhmän ohjaamissa työpajoissa.

Ratkaisuideoita tuotetaan yhteiskehittämisen työpajojen ja ideakilpailun avulla. Erilaisia teknisiä ratkaisuja, työn organisointimalleja ja työtapoja pilotoidaan kalastusyrityksissä. Niiden vaikutukset työn sujuvuuteen, fyysiseen kuormitukseen ja työturvallisuuteen määritetään ja toimenpiteiden toteuttamiskustannukset lasketaan.

Rannikkokalastuksen hyvät käytännöt

Tutustu alla olevasta linkistä ruotsinkieliseen sivuun (Bästa praxis i kustfisket):

Kalastajaan liittyvät ratkaisut:

Veneeseen liittyvät ratkaisut:

Satamaan liittyvät ratkaisut:

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku