Hyppää sisältöön

Rannikkokalastus – parhaita toimintatapoja

Kalastus on suuren turvallisuusriskin työtä, jota tehdään vaihtelevissa olosuhteissa sään armoilla. Tavoitteena on löytää kalastustyötä sujuvoittavia, helpottavia ja turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. Ratkaisut voivat liittyä tekniikkaan, työolosuhteisiin tai -menetelmiin, turvavarusteisiin ym.

Hankkeen aikataulu:13.2.2020 – 31.12.2022
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Hankkeessa selvitetään tyypillisimmät työmenetelmät rannikkomerialueella tapahtuvassa ammattikalastuksessa alle 10-metrisillä veneillä. Hankkeessa tuotetaan tietoa nykytilanteesta kalastajien työtä seuraamalla, ja ammattikalastajat ja kalastuksen asiantuntijat tunnistavat kokemusperäisesti työhön liittyviä kehittämiskohteita projektiryhmän ohjaamissa työpajoissa.

Ratkaisuideoita tuotetaan yhteiskehittämisen työpajojen ja ideakilpailun avulla. Erilaisia teknisiä ratkaisuja, työn organisointimalleja ja työtapoja pilotoidaan kalastusyrityksissä. Niiden vaikutukset työn sujuvuuteen, fyysiseen kuormitukseen ja työturvallisuuteen määritetään ja toimenpiteiden toteuttamiskustannukset lasketaan.

Rannikkokalastuksen hyvät käytännöt

Rannikkokalastuksen hyviä käytäntöjä voi hakea olevasta luettelosta, jossa ratkaisut on jaoteltu kalastajaan, veneeseen ja satamaan kohdistuviin ratkaisuihin. Ratkaisukohtaiset esittelysivut ovat eri laajuisia – kuvaukseen voi sisältyä videoklippi, 360-kuva tai ratkaisua testanneiden rannikkokalastajien kokemukset ratkaisun käytöstä omassa työssään (hankkeessa testattavina olleet ratkaisut).

Bästa praxis i kustfisket

God praxis för kustfiske kan sökas antingen enligt fiskets arbetsskeden på vänster sida av skärmen eller från listan nedan, där lösningarna är uppdelade i lösningar riktade till fiskaren, båten och hamnen. De lösningsspecifika presentationssidorna är av olika omfattning – beskrivningen kan innehålla ett videoklipp, en 360-bild eller erfarenheter från kustfiskare som har testat lösningen på att använda lösningen i sitt eget arbete (lösningar som testades i projektet).

Kalastajaan liittyvät ratkaisut / Lösningar relaterade till fiskaren:

Radiokuulonsuojaimet suojaavat melulta ja mahdollistavat radion kuuntelun (ei liitteitä)

Hyvät käsineet tärkeät; sorminäppäryys säilyy ja pitävät kädet kuivina ja lämpiminä (ei liitteitä)

Suojalasit (aurinkolasit/ laskettelulasit) suojaavat auringolta ja viimalta (ei liitettä)

Päähine suojaa auringolta (ei liitettä)

Veneeseen liittyvät ratkaisut / Lösningar relaterade till båten:

Kunnolliset nostoliinat ja koukut (ei liitettä)

Puukolle vakiopaikka, josta se on helppo ottaa ja josta se löytyy (ei liitettä)

Eristetty kalalaatikko (ei liitettä)

Isohko moottori veneeseen nähden; nopeuttaa kulkua ja laajentaa pyyntialuetta (ei liitettä)

Urakkanuppi ohjauspyörässä (ei liitettä)

Satamaan liittyvät ratkaisut / Lösningar relaterade till hamnen:

Kulkureitillä ei juuri tasoeroja, kaiteet kapealla noususiltaosalla (ei liitettä)

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku