Hyppää sisältöön
Naisia opiskelelmassa luokassa

Opiskelijoiden työssäoppiminen ja opiskelu ulkomailla 

Opiskelijoillamme on mahdollisuus työssäoppimiseen, ammattitaitokilpailuihin (Skills) tai opiskeluun yhteistyöoppilaitoksissamme eri puolilla Eurooppaa tai myös Euroopan ulkopuolella erillisissä kumppanimaissa.

Ulkomailla oppiminen rahoitetaan pääasiallisesti EU:n Erasmus+ -ohjelmasta. Kansainvälistä liikkuvuutta tuetaan tarvittaessa myös oppilaitoksen omalla rahalla.

  • Opiskelija saa vaihtoaan varten matkatuen, jonka suuruus riippuu matkakohteen etäisyydestä opiskelijan pääasialliseen opiskelupaikkaan sekä päiväkohtaisesta ylläpitotuesta
  • Erasmus+ matkatuki ei poissulje opiskelijan muuta taloudellista tukea (esim. koulutusraha, opintotuki tms). Muutamia poikkeuksia tähän kuitenkin on, eli jos opiskelija saa jo matkatukea jostain muusta EU rahoituksesta, niin tällöin Erasmus+ matkatukea ei voi saada.
  • Tukea korottaa, jos opiskelija suorittaa matkansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti eli matkustaa laivalla, junalla, bussilla tai kimppakyydillä. 

Opiskelijalle laaditaan oman vastuukouluttajansa toimesta normaalit työssäoppimiseen liittyvät dokumentit eli koulutussopimus, jonka liitteeksi tulee HOKS. Lisäksi opiskelijan kanssa laaditaan ns. apurahasopimus (Grant Agreement), jonka allekirjoittaa opiskelija sekä jompikumpi kv-vastaavista. 

Tutustu alla olevaan OPH:n videoon

Oppisopimus ulkomailla

Kansainväliset opintojaksot tutkinnon suorittamisen aikana ovat erinomainen mahdollisuus sekä opiskelijalle että työelämälle.   

Ulkomaisella työpaikalla tapahtuvasta osaamisen hankkimisen jaksosta, joka perustuu työsuhteeseen ja josta maksetaan palkkaa tai palkkiota, sovitaan oppisopimuksella (Apprenticeship), mikäli oppisopimuksen tekemisen edellytykset täyttyvät. Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen.

Koulutuksen järjestäjän vastuulla on varmistaa, että oppisopimusjakson osalta sopimuksessa sovitaan sovellettavasta työajasta, koeajan pituudesta sekä opiskelijan palkkauksen perusteista. Opiskelijan vakuutusturva tulee varmistaa etukäteen jakson ajalle. Työpaikan työturvallisuus opiskelijalle tulee varmistaa työturvallisuuslain mukaisesti.

Opiskelijalle laaditaan oman vastuukouluttajansa toimesta normaalit dokumentit.

Lisätietoja

Haku