Hyppää sisältöön

Työhyvinvointi ja työturvallisuus

Työturvallisuus maatiloilla

Maatilan työt ovat riskialttiita ja tapaturmia sattuu maatiloilla monia muita aloja enemmän. Vaihtelevat työolosuhteet, koneet ja eläimet ovat usein syynä tapaturmiin. Maatiloilla altistuu myös työperäisille sairauksille kuten melun ja tärinän aiheuttamiin tai kemiallisten ja biologisten altisteiden aiheuttamiin sairauksiin.

Ulkoisten tukirankojen käyttö kuormittavissa töissä

TTS Työtehoseura on testannut ulkoisten tukirankojen toimivuutta Ranka-hankkeessa, jonka tuloksena maatalous- ja puutarhayrittäjien sekä kalastajien käyttökokemusten mukaan testatut passiiviset ulkoiset tukirangat vähentävät fyysistä kuormittumista, ovat miellyttäviä pitää ja soveltuvat useisiin alan töihin.

Kuvateksti: HAPO MS -yläraajatuki keventää kolaamista, lapiointia ja talikointia, mutta ei sovellu harjaamiseen

Tukirankojen käyttöön tottuu nopeasti. Käyttömotivaatiota lisää, jos työ, jossa tukirangasta koetaan olevan hyötyä, on yhtäjaksoinen ja pitkäkestoinen. Tukirangat on säädettävä aina omien mittojen ja kulloisenkin vaatetuksen mukaan. Myös tuen voimakkuus on hyvä säätää käyttäjän, työn luonteen ja tuen tarpeen mukaan. Siksi tukirankojen olisi hyvä olla henkilökohtaisia.

Johtopäätös on, että nyt testatut passiiviset ulkoiset tukirangat soveltuvat − varaumin − useiden eri töiden fyysisen kuormituksen keventämiseen alkutuotannossa. Tämä tulos on linjassa ulkomaisten tutkimustulosten kanssa.

Tutustu TTS:n julkaisuun:

Tutustu alla olevaan diasarjaan:

Ulkoisista tukirangoista hyviä kokemuksia. Teho 1:16–17.

Haku