Hyppää sisältöön

Yhteiset tutkinnon osat, YTO

YTO-opinnot ovat yhteisiä tutkinnon osia, jotka ovat yhteisiä kaikille perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. YTO-opinnoissa hankittuja taitoja tarvitaan kaikissa ammateissa ja jatko-opinnoissa.  

Opinnot koostuvat kolmesta tutkinnon osasta: 

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 

YTO-opintojen laajuus on 35 osaamispistettä. Pakollisia osaamistavoitteita on 26 osaamispistettä ja valinnaisia 9 osaamispistettä. YTO-opintoja ovat esimerkiksi kieliopinnot suomi, ruotsi, englanti ja matemaattiset opinnot matematiikka, fysiikka, kemia. 

Yhteisten tutkinnonosien osaamisvaatimukset on määritelty tutkinnon perusteissa. 

Tutustu alla olevaan videoon:

Haku