Hyppää sisältöön

Näytöt ja arviointi

Ammatillisissa tutkinnoissa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöllä

Osaamisen osoittaminen ja arviointi tapahtuu tekemällä käytännön työtehtäviä näytöissä. Näytössä osoitat sen, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon perusteissa sinulle määritellyt keskeiset osaamisen alueet.  

Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain ja niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on aina noudatettava tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja ammattitaidon osoittamistapoja.

Osaaminen osoitetaan näytöillä aidoissa työtehtävissä työpaikoilla

  • Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja osaaminen käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä.
  • Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain.
  • Koulutuksen järjestäjä vastaa näytön suunnittelusta tekemällä yhteistyötä opiskelijan ja näyttötyöpaikan edustajan kanssa.
  • Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus tarjota tutkinnon tai tutkinnon osien suoritusmahdollisuus ilman tutkintokoulutukseen osallistumista sekä yhteistyössä liiketaloudellisin perustein osaamisen kehittämispalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa.

Osaamisen arviointi

Perustutkinnot arvioidaan asteikolla 1-5 ja ammatti- sekä erikoisammattitutkinnot hyväksytty / hylätty.

Haku