Hyppää sisältöön

TTS Ohjelmat

TTS on kehittänyt ja ylläpitää selainpohjaisia ohjelmia työmäärän, konekustannusten ja työn tuottavuuden seurantaan. Tutustu tarkemmin ohjelmiin alla olevista linkeistä.

TTS-Manager, Maatilan töiden suunnitteluohjelma

TTS-Manager on ensisijaisesti suunnattu viljelijöiden ja neuvojien käyttöön maatilan strategiseen suunnitteluun. Ohjelmaa voi lisäksi hyödyntää monipuolisesti maatilojen tuotannonsuunnitteluun sekä työmäärän ja kustannusten tarkasteluun ja vertailuun alan tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Suunnittele maatilasi työt

 • Selainpohjainen ohjelma kasvinviljely- ja kotieläintöiden suunnitteluun sekä työmäärän ja työ- ja konekustannusten laskentaan.
 • Ohjelma laskee jokaiselle peltolohkolle maantie-etäisyydet talouskeskukseen sekä satovarastoon ja käyttää niitä siirtymisten ja sadon kuljetuksen työnmenekkien laskennassa.
 • Ohjelmalla voi tilakohtaisesti vertailla tuotannon laajuuden ja töissä käytettävien kone- ja menetelmävalintojen sekä kasvinviljelyssä peltolohkojen etäisyyksien vaikutusta työmäärään, työn tuottavuuteen ja työstä aiheutuviin kustannuksiin.
 • Lisäksi ohjelmalla voi tarkastella kasvinviljelyn konetöiden polttoaineen kulutusta ja siitä aiheutuvia hehtaarikohtaisia CO2-päästöjä.
 • Työnmenekkien laskenta perustuu Työtehoseuran käytännön tiloilla tekemien työntutkimusten tuloksiin, käyttäjän syöttämiin tilakohtaisiin lähtötietoihin sekä työkohtaisiin menetelmä- ja konevalintoihin.

TTS-Managerin käyttöoikeuden vuosimaksu on 130 € + alv. 24 %. Oppilaitoksille oppilaskohtainen käyttölisenssi on puolet normaalista vuosimaksusta. Ohjelman käytöstä yritysten omiin maksullisiin laskentapalveluihin on sovittava erikseen Työtehoseuran kanssa. Käytännön Maamiehen kestotilaajat pääsevät kirjautumaan ohjelmaan ilmaiseksi lehden kestotilaajasivuilta löytyvästä linkistä. Ohjelmaan voi tutustua ilmaiseksi kahden viikon ajan rekisteröitymällä ohjelman koekäyttäjäksi.

TTS-Kone, Konekustannusten laskentaohjelma

Ohjelman asiakasryhmänä maatalousyrittäjät ja koneurakoitsijat, jotka voivat ohjelman avulla laskea omien koneiden yksikkökustannuksia ja hinnoitella omia urakointipalveluita. Oppilaitoksissa ohjelmaa voi käyttää konekustannusten laskentaan ja urakointiyrittäjyyteen liittyvillä kursseilla ja harjoitustöissä.

TTS-Kone sisältää yli 270 esimerkkilaskelmaa koneista ja laitteista, joiden pohjalta omien kustannuslaskelmien laadinta on helppoa. Omat laskelmat voi tallentaa pilvipalveluun. Ohjelma muodostaa tallennetuista koneista taulukot koneiden vuotuiskustannuksista ja nykyarvoista. Lisäksi ohjelma sisältää konekohtaisen sähköisen huoltokirjan, johon on helppo kirjata koneen huollot ja korjaukset ja seurata kunnossapitokustannuksia

Konekustannusten laskentaan ja koneurakoinnin hinnoitteluun

 • Helppokäyttöinen selainpohjainen konekustannusten laskentaohjelmisto. 
 • Voidaan laskea traktorin, leikkuupuimurin ja eri työkoneiden konekustannus joko tuntia tai hehtaaria kohti.
 • Sisältää lukuisia esimerkkilaskelmia eri koneista ja laitteista, joiden pohjalta laskelmien teko omille koneille on helppoa.
 • Omat laskelmat voi tallentaa pilvipalveluun ja niistä voi muodostaa koneketjuja ja laskea ketjujen hehtaarikustannuksia.

TTS-Koneen käyttöoikeuden vuosimaksu on 90 € + alv. 24 %. Oppilaitoksille oppilaskohtainen käyttölisenssi on puolet normaalista vuosimaksusta. Ohjelmiston käytöstä yritysten omiin maksullisiin laskentapalveluihin on sovittava erikseen TTS:n kanssa. Käytännön Maamiehen kestotilaajat pääsevät kirjautumaan ohjelmaan ilmaiseksi lehden kestotilaajasivuilta löytyvästä linkistä. Valion maidontuottajat pääsevät ohjelmaan Valma-palvelun kautta.

Urakka10, Koneurakoinnin johtamisen työkalu

 • Selainpohjainen sovellus koneurakoinnin työnkäytön ja talouden mittaamiseen ja seurantaan.
 • Ohjelma sisältää oman työajan kirjaamistoiminnot mobiililomakkeella.
 • Ohjelmaan kehitetty myös puheohjauksella toimiva työajan kirjaussovellus.

Lisätietoja

Haku