Hyppää sisältöön

Energiatehokkuus asumisessa

TTS:n asumisen tutkimus- ja kehitystoiminnan merkittävä painopistealue on asumisen energiatehokkuus ja sen parantaminen. Muun muassa laitetestausten sekä erilaisten menetelmävertailujen ja selvitysten avulla tarkastellaan teknologisten ratkaisujen, kodintekniikan sekä toimintatapojen vaikutusta asumisen energiatehokkuuteen. Asumiseen liittyviä energiatehokkuusselvityksiä ja kehittämistyötä tehdään yhteistyössä myös TTS:n rakennusalan asiantuntijoiden/kouluttajien kanssa.

TTS:n selvitykset tuottavat tietoa asiantuntijoiden, viranomaisten ja tuotekehityksen käyttöön, mutta tuloksista hyötyvät myös kuluttajat. Asumiseen liittyvien valintojen tekeminen ja asukkaiden päivittäinen toiminta, kuten lämpimän veden käyttö ja huonelämpötilojen säätö, vaikuttavat asumisen energiatehokkuuteen.  Materiaalien pieni hiilijalanjälki ja kestävyys, elinkaariajattelu, kiertotalous ja energiatehokkuuden huomioiminen myös kodin laitteiden valinnassa ja käytössä ovat osa asumisen energiatehokkuutta.

Haku