Hyppää sisältöön

Tietoja TTS:stä

TTS Työtehoseura tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja

Olemme yksi maamme suurimmista ja vanhimmista yksityisistä ammatillisen koulutuksen järjestäjistä, joka kouluttaa vuosittain noin 5 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi ja osaajiksi. Koulutuksen lisäksi tutkimme ja kehitämme työmenetelmien tehokkuutta, energia- ja ekotehokkuutta, tuottavuutta, työhyvinvointia ja erilaisten menetelmien ja laitteiden toiminnallisuutta vuosittain lähes 100 projektin voimin. Toimimme pääosin kuljetusalan, rakentamisen sekä metsän ja puutarhan toimialoilla.

Toimintamme tavoitteena on parantaa asiakkaidemme työn ja tuotannon tehokkuutta, taloudellisuutta ja työturvallisuutta.

TTS Työtehoseura konserniin kuuluu:

 • Työtehoseura ry, yleishyödyllinen yhdistys perustettu 1924. Yhdistyksellä on yli 500 jäsentä
 • TTS Kehitys Oy, yhdistyksen 100 % omistama.
 • Kiinteistöosakeyhtiöitä
 • SYKLI, Suomen ympäristöopisto, josta Työtehoseura ry omistaa 40 %

Arvot

 • Asiakas on meille ykkönen
 • Onnistumme yhdessä tekemällä
 • Uudistumme rohkeasti
 • Teemme mitä lupaamme

TTS Työtehoseura lukuina

 • Liikevaihto 21 Me
 • 200 asiantuntijaa
 • 5000 opiskelijaa, noin 1600 opiskelijatyövuotta
 • 470 tutkintoa vuodessa
 • 950 osatutkintoa vuodessa
 • Opiskelijat edustavat yli 70 eri kansalaisuutta ja äidinkieltä
 • Opiskelijat pääosin aikuisia
 • Noin 100 eri alojen tutkimus- ja kehittämishanketta

TTS Työtehoseuran päätöksentekoelimet ovat:

Jäsenkokous
Jäsenkokous pidetään kerran vuodessa ja kokous käsittelee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä valitsee valtuuskunnan puheenjohtajat ja jäsenet sekä päättää jäsenmaksuista.

Valtuuskunta
Valtuuskunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa, päättää yhdistyksen strategiasta, hyväksyy tilinpäätöksen, valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä päättää merkittävän omaisuuden hankinnasta ja myynnistä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Matti Vanhanen. Varapuheenjohtajina ovat MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ja Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä.

Hallitus
Hallitus kokoontuu kuudesta seitsemään kertaan vuodessa ja hyväksyy yhdistyksen toimintasuunnitelman ja budjetin ja johtaa konsernin operatiivista toimintaa.
Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Arto Tiitinen Isku-Yhtymä Oy:stä ja varapuheenjohtajana on toiminnanjohtaja Jyrki Wallin MTK:sta.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta ja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja Juha Ojala toimii myös johtoryhmän puheenjohtajana.

Haku