Hyppää sisältöön
kaivinkoneenohjaamo ja kauha

Henkilöstön täydennyskoulutus

TTS Työtehoseura tukee ja auttaa yrityksiä osaamisen uudistamisessa. Järjestämme yrityskohtaisia koulutuksia eri kohderyhmille.  

Yrityksille räätälöidyt koulutukset

Yrityskohtaisesti räätälöity koulutus on oiva tapa kehittää ja päivittää koko henkilöstön tai valitun henkilöstöryhmän osaamista. Asiakkaamme toteuttavat erityisesti asiantuntija-, johtamis- ja yrittäjyyskoulutuksia räätälöityinä ja ne on kohdennettu pääosin kuljetusalalle, rakentamiseen sekä luonnonvara-aloille.

Yleisimpiä aihealueita ovat: johtamis- ja esimiestyöskentely, talousosaaminen, tuotannon ja prosessien kehittäminen sekä myynti- ja asiakkuusosaamisen kehittäminen. Koulutuksia toteutetaan alakohtaisesti painotettuna myös yritysten alihankintaverkostoille sekä sopimusyrittäjille.

Yrityskohtaisia koulutuksia toteutetaan useilla eri rahoitusmuodoilla ja niiden pituus vaihtelee tarpeen mukaan. Koulutuksiin on mahdollista liittää myös tutkinnon suorittaminen. Sopiva rahoitusratkaisu laaditaan asiakkaalle koulutustarpeen kartoittamisen jälkeen.

Alla esimerkkejä yrityksille järjestämistämme koulutuksista

  • alihankintaverkostojen ja sopimusyrittäjien johtamiskoulutuksia on järjestetty kuljetus- ja metsäalan yrittäjille, tilaajina suuret alan yritykset. Koulutuksiin on sisältynyt johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.
  • kuljetusalan työnjohtoa koulutetaan isoille logistiikkataloille, painotus henkilöstöjohtamisessa ja taloudellisessa osaamisessa. Koulutuksiin sisältyy kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto tai kuljetusalan ammattitutkinto.
  • rakennusalan työnjohtoa ja työmaapäälliköitä koulutetaan jatkuvasti rakennusalan yritysten palvelukseen. Koulutuksiin sisältyy rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, RET tai REAT.
  • puutarhakaupan myyjiä koulutetaan isoille kauppaketjuille. Koulutusten tavoitteena syventää myyjien kasvituntemusta sekä vahvistaa myynnillisiä taitoja. Koulutuksiin sisältyy tutkinnon osia puutarha-alan perustutkinnosta.
  • työntutkijavalmennuksia teollisuuden aloille, logistiikkaan ja julkiselle sektorille. Entistä useammin ennen valmennuksen alkamista TTS:n asiantuntija tekee työntutkimuksen ns. ongelmakohtaan, esimerkiksi jonkin työprosessin työtapoihin, työmenetelmiin ja aikasyöppöihin. Työntutkimuksen jälkeen yrityksen henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua työntutkijavalmennukseen, jonka pohjalta henkilöstö saa työkaluja jatkaa kehitystoimenpiteitä työpaikalla itsenäisesti.

Oppisopimuksella lisäkoulutusta

Oppisopimuskoulutuksella voi joustavasti hankkia lisää osaamista ja koulutusta nykyiselle henkilöstölle. Oppisopimuksen aikana suoritetaan yleensä jokin näyttötutkinto; perus-, ammatti-, tai erikoisammattitutkinto. Oppisopimus sopii sekä yksittäisen että useamman henkilön kouluttamiseen. Se sopii myös sekä kokoaikaisen että osa-aikaisen työntekijän kouluttamiseen. Työajan on kuitenkin oltava vähintään 25 h/vko.

Oppisopimuskoulutuksessa henkilö työskentelee noin 80 % työajasta työpaikalla ja koulutusta on noin 20 %. Osallistujalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma ja hänelle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja.

Oppisopimus on joustava, mutta samalla myös vaativa koulutusmuoto, sillä se edellyttää työnantajan osallistumista kouluttamiseen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ohjaukseen.

Oppisopimus on hyvä tapa sitouttaa henkilöstöä pidempiaikaisesti työnantajan palvelukseen, sillä se kertoo henkilöstölle, että työnantaja haluaa myös panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Ammattipätevyydet, rakennusalan sertifikaatit ja kortit

Puuttuuko henkilöstöltä jokin työtehtävässä tarvittava kortti, sertifikaatti tai pätevyys tai onko tarve niiden uusimiselle?

Kuljetus-, logistiikka- ja rakentamisen toimialoilla useissa työtehtävissä tarvitaan pätevyyksiä, joita uusitaan säännöllisin väliajoin.

Järjestämme koulutuksia sekä avoimina koulutuksina että yrityskohtaisesti räätälöityinä. Avoimeen koulutustarjontaan yritykset voivat ohjata yksittäisiä henkilöitä. Mikäli kyse on useammasta osallistujasta, toteutamme koulutuksia myös yrityskohtaisesti räätälöitynä.

Haku