Hyppää sisältöön

Yrittäjyyden tutkimus ja kehittäminen

Yrittäjyyden kehittämishankkeilla vastataan työn kuvan muuttumiseen ja muihin ajankohtaisiin haasteisiin ja tuetaan eri kokoisten yritysten toimintaedellytyksiä kattavasti eri aloilla.

Yrittäjyyden tukemista toteutetaan paitsi yrittäjien kouluttamisella myös erilaisilla kehittämishankkeilla. Valtakunnallisena toimijana TTS toteuttaa yrittäjyyden kehittämishankkeita eri puolella Suomea.

Kehittämishankkeissa esimerkiksi selvitetään yrittäjien osaamis- ja kehittämistarpeet sekä yrittäjyyden ja muun arjen yhdistämisen haasteet sekä parannetaan erilaisilla toimenpiteillä yrittäjien osaamista ja yrittäjänä pärjäämistä. Vertaistuki ja verkostoituminen ovat usein tärkeitä kehittämisen osia.

Yrittämisen keskeisiä teemoja:

  • Johtaminen ja työelämän muutokset
  • Työssä jaksaminen: aivoergonomia ja työhyvinvointi
  • Työn prosessien ja sujuvuuden kehittäminen
  • Yrittäjien työn, vapaa-ajan ja perheen yhteensovittaminen
  • Yksin- ja mikroyrittäjien tukeminen
  • Digitalisaatio: järjestelmät, tekoäly, tietoturva
  • Markkinointi ja brändäys
  • Kannattavuus, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
  • Vastuullisuus ja kestävä liiketoiminta
  • Kiertotalouden uudet liiketoimintamallit

Lisätietoja

Haku