Hyppää sisältöön

Puurakentaminen

Suomessa odotetaan lisääntyvää kiinnostusta puukerrostalojen rakentamiseen lähivuosina. Vaikka niitä on toteutettu vielä melko vähän, sekä julkisessa että asuinrakentamisessa on nähtävissä kasvua. Puukerrostalot ja muut julkiset puurakennukset luokitellaan ”vaativiksi rakenteiksi” rakennusmääräysten mukaan.

Puuta pidetään ympäristöystävällisenä ja pitkäikäisenä rakennusmateriaalina, ja sen käyttöä halutaan lisätä entisestään. Tavoitteena on vähentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja tehdä siitä kestävämpää. Tärkeä keino tässä on lisätä massiivipuun käyttöä rakennusteollisuudessa. Tämä kuitenkin edellyttää koulutuksen ja ammattitaitoisen työvoiman kehittämistä koko puurakennusalan arvoketjussa.

Puukerrostalorakenteet eroavat perinteisistä betonirakenteisista taloista erityisesti palo- ja ääniteknisten näkökohtien osalta, mikä vaatii erityisratkaisuja. Puu palavana materiaalina vaatii suojatoimenpiteitä, usein myös palamattomien materiaalien käyttöä, jotta saavutetaan riittävä palonkestävyys. Toisaalta puu kevyenä materiaalina vaatii lisärakenteita ja materiaaleja ääneneristyksen saavuttamiseksi esimerkiksi huoneistojen välillä. Näiden yksityiskohdat ja työmaatoteutus sisältyvät erilaisiin puurakentamishankkeisiin.

Työtehoseuran puurakentamiseen liittyvä tuorein hanke, Puusta Korkealle, keskittyy korkealaatuiseen koulutukseen ja tarjoaa käytännön oppimisympäristöjä rakennusalan ammattilaisille, jotta he voivat harjoitella vaativien puurakenteiden toteuttamista. Tavoitteena on siirtää suositeltuja rakennusratkaisuja ja tarvittavaa erityisosaamista tehokkaasti ammattilaisille. Koska nämä aiheet voivat olla uusia alan koulutuslaitoksille ja kouluttajille, Työtehoseura kouluttaa myös kouluttajia näihin uusiin aiheisiin hankkeidensa yhteydessä.

Lisätietoja

Haku