Hyppää sisältöön

KaMu Kanta-Häme – Kasvua ja menestystä uusiutumalla

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kanta-Hämeen maaseutualueen yritykset, yrittäjät ja elinkeinonharjoittajat, monialaiset maatilat sekä yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat.

Hankkeen aikataulu:1.11.2023 – 31.12.2025
Hankkeen toteuttajat:Hankkeen päätoteuttaja on ProAgria Etelä-Suomi ry. Osatoteuttajia ovat Hämeen Yrittäjät ry, Hämeen Uusyrityskeskus ry ja Työtehoseura ry.  
Hankkeen rahoittajat:EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus, Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen tavoitteena on edistää Kanta-Hämeen seutukuntien maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeen painopisteet muodostuvat kolmen pääsuuntaviivan alle: 1) Kanta-Hämeen elinvoiman kasvun eväät 2) Yritysten kehittäminen ja yhteiskehittäminen maaseudulla 3) Seudullisten yrityspalvelua maaseutuyrityksille tuottavien organisaatioiden ja rahoittajien yhteistyön kehittäminen. 

Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Hanke edistää Kanta-Hämeen alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Kevään aikana järjestetään Asiakaslähtöinen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen -webinaari ja aloitetaan pienryhmätoiminta. KAMU – Kasvua ja menestystä uusiutumalla Kanta-Häme -hanke järjestää tilaisuudet yhteistyössä KAMU – Kasvua ja menestystä uusiutumalla Päijät-Häme -hankkeen kanssa. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Webinaari:
Asiakaslähtöinen uusien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen ja tuotteistaminen
Aika: Maanantai 27.5.2024 klo 13-15
Paikka: Teams

Vuorovaikutteisessa webinaarissa Suomen Yrittäjäopisto Oy:n yritystoiminnan kouluttaja Susanna Kulmala kertoo käytännönläheisesti asiakaslähtöisestä tuotteistamisesta.    

Ilmoittautuminen viimeistään 23.5.2024 oheisen lomakkeen kautta


Tuotteistamisen pienryhmätapaaminen:
Aika: Torstai 13.6.2024 klo 9-11
Paikka: Teams

Ensimmäisen tuotteistamisen pienryhmätapaamisen teemoina ovat asiakas- ja markkinatiedon hyödyntäminen sekä asiakasymmärryksen kasvattaminen. Pienryhmätapaamiset jatkuvat alueellisina lähitapaamisina elokuussa

Pienryhmien vetäjänä toimii yritystoiminnan kouluttaja Riina Virkkunen, Suomen Yrittäjäopisto Oy.

Ilmoittautuminen viimeistään 10.6.2024 oheisen lomakkeen kautta

Hankkeen materiaalit ja linkit

KaMu Kanta-Häme – Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku