Hyppää sisältöön

Metsäalan työtehtävät edellyttävät laaja-alaista asiantuntemusta

Metsätalousinsinööreistä seitsemän kymmenestä työskentelee metsäalalla koulutusta vastaavassa työssä

Metsätalousinsinöörien laadullista työllisyyttä ja koulutuksen tuottaman osaamisen työelämävastaavuutta kartoitettiin TTS Työtehoseuran toteuttamassa kyselytutkimuksessa elokuussa 2023. Kyseessä oli järjestyksessään neljäs kerta kartoittaa metsätalousinsinöörien työllisyyttä, oppimistuloksia ja kokemuksia koulutuksen toteutuksesta. Tuoreimpaan kyselyyn vastasivat vuosina 2020–2022 valmistuneet metsätalousinsinöörit (vastaajia 175, vastausprosentti 30,5).

Metsätalousinsinöörien valmistumisen jälkeinen työllisyys oli laadullisesti hyvää: metsäalalla koulutusta vastaavassa työssä oli 70 %, muussa metsäalan työssä 6 %, yrittäjänä 3 % ja muussa työssä 12 %. Yhdeksän prosenttia oli työmarkkinoiden ulkopuolella.

Metsätalousinsinöörien työtehtävät ovat laaja-alaisia ja sisällöllisesti monipuolisia. Yleisimmät työtehtävät ovat metsänomistajien neuvonta, metsänhoitotyö ja puunosto. Vastaajien arvion mukaan metsäalan asiantuntijatyön perustana on hyvä ja monipuolinen metsäalan substanssiosaaminen, mutta vähintään yhtä tärkeitä ovat ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot sekä myyntiosaaminen. Esihenkilö- ja johtotehtävissä työskenteli lähes viidesosa vastaajista melko pian metsätalousinsinööriksi valmistumisen jälkeen. Metsätalousinsinöörikoulutuksen toivottiinkin antavan nykyistä enemmän valmiuksia toimia esihenkilönä tai johtamassa erilaisia verkostoja.

Säännöllisesti toteutetut työllisyyttä, koulutuksen sisältöjä ja toteutusta kartoittavat kyselytutkimukset tuottavat oppilaitosten käyttöön arvokasta tietoa. Tietoon perustuva koulutuksen kehittäminen näkyi tässä tuoreimmassa kyselytutkimuksessa oppilaitosten välisten erojen kaventumisena oppimistuloksissa ja koulutuksen toteutuksesta annetuissa hyvissä arvioissa. Kaikissa metsätalousinsinöörikoulutusta toteuttavissa ammattikorkeakouluissa tarjolla oleva korkealaatuinen metsätalousinsinöörikoulutus on keskeistä metsäalan tulevaisuuden osaamishaasteisiin vastaamisessa.

Yhteystiedot

Haku