Hyppää sisältöön

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Opiskele kiinteistöalaa

Työssäsi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla korostuu kiinteistöjen tehokas ja taloudellinen ylläpito, hallinta sekä hyvä asiakaspalvelu. Työskentely alalla tarjoaa mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa, kuten kiinteistön omistajien, vuokralaisten, ostajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työ voi tapahtua erilaisissa ympäristöissä, kuten asuinrakennuksissa, toimistoissa, kauppakeskuksissa, teollisuuskiinteistöissä tai julkisissa tiloissa.

Kiinteistönhoito

Ammattiosaajana sinun tulee hallita kiinteistöjen tekniset järjestelmät, niiden huolto ja korjaukset. Lisäksi kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito kuulu olennaisena osana työnkuvaasi.

Kiinteistöalan kehitys on myös painottunut yhä enemmän kestävyyteen ja energiatehokkuuteen. Kiinteistöalan ammattilaisena pyrit kehittämään ja ylläpitämään kiinteistöjä siten, että ne ovat ympäristöystävällisiä ja täyttävät kestävän kehityksen vaatimukset.

Työssäsi kiinteistönhoitajana sinulla on mahdollisuus nähdä työsi konkreettiset tulokset, saat vaihtelevat työtehtävät ja mahdollisuus jatkuvaan ammatillisen kehittymiseen. Toimit tehtävässä, joka helpottaa monen ihmisen arjen sujuvuutta. Riippumatta siitä, millainen lähtökohtasi on, löydät varmasti sinulle sopivan koulutusmahdollisuuden meiltä.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa erilaisia tutkintoja, kuten perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja, tai suorittaa osan tutkinnosta. 

Perustutkinto, Kiinteistönhoitaja, on suunniteltu niille, jotka aloittavat alan ilman aiempaa kokemusta. 

Ammattitutkinto, Kiinteistönhoitaja AT, tarjoaa jatkokoulutusta niille, joilla on joko alaan liittyvä perustutkinto tai pitkä työkokemus alalta. 

Erikoisammattitutkinto on suunnattu niille, joilla on vahva työkokemus alalta peruskoulutuksen jälkeen. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaja voi suunnata ammatillista osaamistaan ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen,

Toimitilahuolto

Toimitilahuolto on monipuolinen ja kehittyvä ala, jolla vaikutat ihmisten ja elinympäristöjen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Alan työ on itsenäistä ja asiakaspalveluhenkistä, ja sillä on tärkeä merkitys kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyttäjänä.

Työkohteina ovat julkiset rakennukset, toimisto- ja liikekiinteistöt, sairaalat, kodit, asuinkiinteistöt sekä erilaiset kauppa- ja myymälätilat. Ammatissa tarvitaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, asiakaspalvelutaitoja sekä puhtausalan osaamista.

Perustutkinto, Toimitilahuoltaja, on suunniteltu niille, jotka aloittavat alan ilman aiempaa kokemusta.

Ammattitutkinto, Toimitilahuoltaja AT, tarjoaa jatkokoulutusta niille, joilla on joko alaan liittyvä perustutkinto tai pitkä työkokemus alalta. 

Erikoisammattitutkinto on suunnattu niille, joilla on vahva työkokemus alalta peruskoulutuksen jälkeen. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaja voi suunnata ammatillista osaamistaan ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

Lyhyemmät koulutukset puolestaan tarjoavat sinulle nopeampaa ja kohdennetumpaa oppimista, jos et välttämättä halua tai voi sitoutua pidempiin koulutusohjelmiin.

Työvoimakoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Koulutus toteutetaan yleensä lyhytkestoisena, ja sen tavoitteena on helpottaa työllistymistä. Osa työvoimakoulutuksista valmistaa osallistujia perus- tai ammattitutkinnon osiin. Työvoimakoulutuksen avulla voit edistää työllistymistäsi, ja kun olet työllistynyt, voit solmia oppisopimuksen työnantajasi kanssa ja suorittaa halutessasi koko tutkinnon.

Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. Työssä oleville suunnattu oppisopimus edellyttää työpaikkaa sen alkamishetkellä. Oppisopimuskoulutuksen avulla voit jatkaa kesken jääneitä opintojasi, hankkia lisäkoulutusta tai vaihtaa alaa.

Vaihtoehdot kiinteistöalalle

Haluatko olla ajan tasalla kiinteistöalan kehityksestä ja hyödyntää uusimpia innovaatioita työssäsi? Löydä oma koulutuksesi alla olevista vaihtoehdoista.

Kysy lisää koulutuksista

Haku