Hyppää sisältöön

Keli

Kestävää kehitystä liikkuville aloille – Valmistaudutaan hiilineutraaliin toimintaan 

KELI-hanke kehittää TTS Työtehoseuran liikkuvien alojen (kuljetus-, maarakennus- ja metsäkonealat) toimintaa kestävän kehityksen ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Kohteena ovat myös muut ammatilliset oppilaitokset ja työpaikkaohjaajat.

Hankkeen aikataulu:2022 – 2024
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Opetushallitus, OPH

KELI-hankkeessa on selvitetty yleiset kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden tarpeet ja tavoitteet liikkuvien alojen ammatillisessa koulutuksessa. Erityinen fokus on ollut työpaikkaohjauksessa.

Kartoituksen pohjalta on rakennettu ja pilotoitu koulutuskonsepti sekä koottu materiaaleja ja tiekartta kohti kestävän kehityksen parempaa osaamista. Tiekartan ja koulutusten avulla kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden tavoitteet pyrittiin jalkauttamaan liikkuvien alojen kouluksiin.

Linkit ja julkaisut

  1. Tiekartta kohti ammatillisen koulutuksen kestävää kehitystä ja hiilineutraaliustavoitteita

2. Kiertotalouden toteuttamisessa huomioon otettavia asioita liikkuvilla aloilla -raportti. Koottu yhteen TTS:n liikkuvien alojen nykytila ja kehittämistarpeet.

3. Kiertotaloutta ammatillisille oppilaitoksille -kortisto

4. SYKLIn laatima kestävän kehityksen kortisto

5. Hankkeen pilottikoulutusten materiaalieja maarakennus- ja metsäkonealoilta

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku