Hyppää sisältöön

Keli

Kestävää kehitystä liikkuville aloille – Valmistaudutaan hiilineutraaliin toimintaan 

TTS Työtehoseuran toiminnan kehittämistä, ja tulokset mahdollisuuksien mukaan käytettävissä laajemminkin: muut ammatilliset oppilaitokset ja työpaikkaohjaajat liikkuvilla aloilla.

Hankkeen aikataulu:2022 – 2023
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Opetushallitus, OPH

KELI-hankkeessa selvitetään kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden vaatimukset ja tavoitteet liikkuvien alojen (kuljetus-, maarakennus- ja metsäkoneala) ammatillisessa koulutuksessa sekä erityisesti työssä oppimisen ohjauksessa. Nykyinen tilanne, hyvät käytännöt ja haasteet koulutuksissa ja työpaikkaohjauksessa kartoitetaan. Hankkeessa luodaan toimintamalli, millä kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden tavoitteet voidaan jalkauttaa liikkuvien alojen kouluksiin ja työpaikkaohjaukseen.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden kestävään kehitykseen liittyvien koulutuksen kehittämishankkeiden, mm VASKI, kanssa.

Tulokset ja yhteenveto

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku