Hyppää sisältöön

Tutkinnon suorittaminen

Kaikki ammatilliset tutkinnot muodostuvat tutkinnon osista. Osien määrä vaihtelee tutkinnoittain. Tutkintoihin kuuluu pakollisia osia, jotka sinun pitää kaikki suorittaa, sekä valinnaisia osia, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Voit suorittaa tutkinnosta vain jokin osan, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi. TTS:n järjestämä koulutus on tutkintoihin valmistavaa. Osaaminen osoitetaan näytöillä.  

Opetushallitus päättää tutkinnon perusteista. Tutkinnon perusteissa kerrotaan, mitä osaamista kuhunkin tutkintoon ja sen eri osiin sisältyy. Tutkinnon osien laajuudet vaihtelevat. Laajuus kuvataan osaamispisteissä (osp). Jokaiselle tutkinnon osalle on määritelty ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, osaamisen arviointikriteerit ja ammattitaidon osoittamistavat.

Samaan tavoitteeseen voit opiskella usealla eri tavalla.  

Voit suorittaa tutkinnon hakeutumalla meille suoraan jatkuvassa haussa tai yhteishaussa. Jos olet työelämässä ja haluat suorittaa puuttuvan tutkinnon sinun kannattaa hakeutua oppisopimuskoulutukseen. 

Haku