Hyppää sisältöön
Metsäkone, metsätyömaa

Terveydentilavaatimukset tutkintokoulutuksessa, SORA

Työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuuden parantamiseksi on säädetty SORA-lainsäädäntö. Siinä määritellään terveydentila, joka joka opiskelijalta vaaditaan opintoihin hakiessa sekä opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista. 

SORA-lainsäädäntö antaa mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-säädösten soveltaminen TTS:lla

  • logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala
  • metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
  • rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
  • ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
  • kuljetusalan ammattitutkinnon palvelukuljetusten osaamisala, tavarakuljetusten osaamisala ja henkilökuljetusten osaamisala
  • linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
  • maarakennusalan ammattitutkinto
  • metsäalan ammattitutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
  • metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
  • yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

​​​​​​Lisäksi SORA-lainsäädäntöön sisältyy myös säännökset huumausainetestauksesta, joka koskee kaikkea ammatillista tutkintokoulutusta.

Haku