Hyppää sisältöön

Inlookille räätälöity Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

— Olennainen osa asentajien urapolkua  

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnosta on räätälöity Inlook-konsernin asentajille soveltuva koulutusohjelma. Koulutus on suunniteltu vastaamaan Inlookin tarpeisiin ja tukee yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Inlook-konserni on Suomessa toimiva rakennusalan yritys, joka työllistää lähes 600 henkilöä ja toimii neljässä maassa. Yritys on perustettu vuonna 1967 ja se on erikoistunut rakentamispalveluihin, sisäkatto-, väliseinä- ja järjestelmäseinä- sekä julkisivu-urakointiin. Inlook-konsernin tytäryhtiö Inlook Sisustus Oy on erityisesti korjausrakentamisen pääurakointiin erikoistunut palveluyritys. Konsernin viime tilikauden liikevaihto oli 84 miljoonaa euroa. Inlookin tavoitteena on kehittää jatkuvasti henkilöstönsä osaamista vastatakseen muuttuvan maailman ja työn haasteisiin.

Talonrakennusalan erikoisammattitutkintoon johtavaan koulutuksen osallistujat ovat kokeneita asentajia, jotka haluavat laajentaa omaa osaamistaan ja vastuualuettaan. Tavoitteena on, että he voivat toimia nokkamiehinä työmailla ja tukea samalla työnjohtoa.

Koulutus kestää vuoden ja vaatii sitoutumista, mutta sen odotetaan tuottavan käytännön hyötyä ja näkyvän osallistujien työssä jatkossa.

Petri Eklund, Inlook Oy:n Etelä-Suomen aluepäällikkö.

Inlookin tarpeisiin suunniteltu koulutusohjelma

Koulutuksessa keskitytään esimerkiksi työturvallisuus- ja ergonomia-asioissa nimenomaan Inlookin asentajien ammattiryhmän näkökulmaan. Samoin tehtäväsuunnitelmissa, kustannuslaskelmissa ja kehitystehtävissä, mitä koulutuksen aikana käsitellään, työkohteet ja esimerkit ovat kaikille tuttuja. Käsitellyistä asioista on helpompi ottaa omakseen ja käytäntöön enemmän yksityiskohtia kuin ns. yleiskoulutuksesta.

Petri Eklund korostaa, että tämän yksinomaan Inlookille räätälöidyn koulutuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on se, että osallistujat voivat tuoda käytännön hyötyä työhönsä, kehittää omaa työtänsä ja myös ainakin harkita mahdollisia tehtävämuutoksia.

—Tämä juuri alkanut koulutus antaa asentajille selkeän tavoitteen ja mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Koulutus toimii selkeänä etappina heidän urapolullaan, toteaa Eklund.

Laajaa kiinnostusta ja vahvistuvaa yrityskulttuuria

Tätä ensimmäistä räätälöityä koulutusta varten valittu ryhmä on määritelty yhteistyössä organisaation sisällä. Osallistujat on valittu mukaan sen perusteella, ketkä ovat kiinnostuneita kouluttautumaan ja ottamaan vastaan tehtävänkuvan muutoksia sen myötä. Koulutuksen ensimmäisessä tapaamisessa tuli esiin, että asentajat ovat kiinnostuneita esimerkiksi pedagogiikan hyödyntämisestä, kun uusia työntekijöitä tulee työmaille.

—Koulutukseen osallistuminen vaatii halua kehittyä ja oppia uutta, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen, muistuttaa Eklund.

Koulutuksen osallistujissa on laaja ikähaarukka, ja kaikilla on vahva työkokemus. Valittu osallistujaryhmä on motivoitunut, monimuotoinen ja kokenut joukko työntekijöitä, jotka toivovat koulutuksen avulla saavuttavansa ammatillisia tavoitteitaan ja lisäävänsä osaamistaan. Tämä luo pohjan menestykselliselle koulutusohjelmalle ja yrityksen sisäiselle yhteistyölle.

Koulutus on herättänyt suurta mielenkiintoa organisaation sisällä ja koulutukseen olisi tulijoita enemmän kuin pystyimme tähän ensimmäiseen ottamaan. Odotamme innolla, miten se vaikuttaa osallistujien tulevaisuuteen koulutuksen jälkeen.

Eija Harju, Inlook Oy:n HR-asiantuntija

Inlookin HR-asiantuntija Eija Harju kertoo, että yrityksessä halutaan panostaa ihmisiin ja oppimiseen. EAT-koulutus tukee hyvin työssäoppimisen tavoitetta ja mahdollistaa asentajille vuoden mittaisen erityisen oppimisympäristön. Inlookissa nähdään, että EAT-koulutus on olennainen osa yrityksen tarjoamaa urapolkua ja asentajien ammatillista kehittymistä.

—Tämä koulutus nähdään myös mahdollisuutena tuoda Inlookin asentajia eri paikkakunnilta yhteen, jolloin voidaan jakaa ammattilaisten kesken tietoa ja osaamista, mikä on tärkeä osa työssäoppimista, toteaa Harju koulutuksen vaikutuksista.

Inlookin räätälöity Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto on luonteva askel yrityksen pyrkimyksissä kehittää henkilöstöään ja vastata alati muuttuviin haasteisiin. Samalla se vahvistaa yrityksen kulttuuria, yhdistää työntekijöitä ja luo selkeän osan urapolkua asentajille, jotka haluavat kehittää itseään ja ottaa enemmän vastuuta työmailla.

Talonrakennusalan erikoisammattitutknto

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on erittäin kokenut talonrakennusalan ammattilainen. Hän on suuntautunut joko työryhmän– ja ammatinohjaukseen tai oman ammatin syvälliseen ja erikoistuneeseen osaamiseen tai laaja-alaiseen ja monitaitoiseen hallintaan. Hän tekee töitä muuttuvissa toimintaympäristöissä uudis- tai korjausrakennustyömailla. Työt vaativat erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa ja niihin liittyy suuri vastuu.

Talonrakennusalan koulutukset: Talonrakennus – Työtehoseura (tts.fi)

Yhteystiedot

Haku