Hyppää sisältöön

PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ, logistiikan perustutkinto, TYÖVOIMAKOULUTUS

Kurssin tavoite

Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen varastoihin ja terminaaleihin Uudenmaan alueella. Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa sisälogistiikan monityötaitoisia työntekijöitä, jotka hallitsevat logistiset toiminnot kokonaisvaltaisesti. Erityisesti painotetaan erilaisten sisälogistiikassa tarvittavien trukkien käyttöä, saapuvan ja lähtevän tavaran käsittelyä sekä tavaran käsittelyssä käytettäviä dokumentteja. Tärkeänä tavoitteena on varastologistiikan prosessien ymmärtäminen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä useiden sisälogistiikan parissa toimivien työnantajien kanssa.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti monipuolisista varastologistiikan työtehtävistä. Koulutus on logistiikan perustutkintoon valmistava. Koulutuksen alussa opiskelijalle suunnitellaan joko koko tutkinto tai osatutkinto riippuen opiskelijan lähtötasosta ja aiemmasta koulutuksesta.

Suoritettavat tutkinnon osat ja opinnot
PAKOLLISET
- Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen (15 osp.)
- Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen (30 osp.)
- Tavaran keräily ja pakkaaminen (30 osp.)
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely (25 osp.)

VALINNAISET
- Terminaalissa toimiminen (25 osp.)
- Vaarallisten aineiden käsitteleminen (15 osp.)
- Luvanvaraisten tavaroiden varastoiminen (10 osp.)
- Inventointi (10 osp.)
- Tavaran lähettäminen (20 osp.)
- Varaston osto- ja myyntitoiminnoissa työskentely (20 osp.)
- Kuormalavahyllyn tarkastaminen (10 osp.)
- Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp.)
- Tavaran kuljettaminen (15 osp.)
- Dronen ohjaaminen (5 osp.)
- Yhteiset tutkinnon osat (35 osp.)

Koulutuksessa suoritettavat kortit
· Työturvallisuuskortti
· Hätäensiapu (8 h)
· Trukkikortti

Koulutus sisältää varastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen kuten tavaran vastaanottaminen, rahtikirjan käyttö, tiekuljetussopimuslaki, rahditusperusteet, pakkausten modulointi ja kuljetusalustat, tavaran keräily ja pakkaaminen, inventointi ja saldonhallinta, turvallinen työskentely varastossa ja terminaalissa, trukilla ajo, ajoneuvojen lastaus ja purku, kuormansidonta, kuorman suunnittelu ja vaarallisten aineiden käsittelyn perusteet.

Mikäli suoritetaan koko tutkinto (180 osp.), sisältyy koulukseen matematiikan, kemian, fysiikan, ruotsin, suomen, englannin ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoja (YTO-aineet, 35 osp.) Jos opiskelija on aiemmin suorittanut yhteisiä tutkinnon osia, voidaan ne tunnustaa osaksi tutkintoa, soveltuvin osin.

Kuvaus

[[ ]]

Kohderyhmä

Koulutukseen haetaan ensisijaisesti Uudellamaalla asuvia, logistiikka-alasta kiinnostuneita ja trukin käyttöön, sekä asiakaspalveluun hyvin soveltuvia työttömiä ja työttömyysuhan alaisia henkilöitä, joiden työnhaku on voimassa.Hakijoilla tulisi olla hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B2.1 - luokkaa.

Toteutus

TTS, Nuolikuja 6, 01740 Vantaa.
Opiskelua on n. 7 tuntia päivässä 5 päivänä (ma-pe) viikossa. Opetus järjestetään lähiopetuksena.

Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot vuorottelevat siten että ne tukevat asioiden oppimista ja valmistavat tutkinnon suoritukseen. Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä tutkinnon vaatimia töitä tekemällä.

Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Tarvittaessa harjoittelupaikan etsimisessä autetaan.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen ajankohta on 21.10.2024 - 3.7.2025
Ilmoittautuminen: 04.07.2024 - 20.09.2024
TE-palvelut linkki: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/722004?searchPhrase=Ty%C3%B6tehoseura&&&announced=0&sort=1

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Opiskelija maksaa omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat maksut (esim. ajokortti). Opiskelijan maksuosuuteen kuuluvat luvan saantiin liittyvien valokuvien ja lääkärintodistusten hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Valintaperusteet

Pääsyvaatimukset

- 18-vuoden ikä
- Hyvä fyysinen kunto
- Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B2.1 -luokkaa
- Logistiikka-alan kokemus on hakijalle eduksi, mutta ei välttämätön
- Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on TE-toimiston toteama koulutustarve. Työnhaku TE-palveluissa tai kuntakokeilussa tulee olla voimassa.

Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Mikäli kielitaito ei riitä koko tutkinnon suorittamiseen, voi opiskelija suorittaa koulutuksen myös osatutkintona ja työllistyä jo aiemmin varastoalan tehtäviin esim. trukinkuljettajaksi.

Työvoimakoulutukseen hakeutuminen

Osoitteessa www.te-palvelut.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus (sanahakuna toimii koulutuksen numero 722004 tai koulutuksen nimi > Näytä ilmoitukset sivun alareunassa > klikkaa koulutusta, johon olet hakemassa > valitse Tiedot-välilehti (sivun yläreunassa) > Hae tähän koulutukseen).

Voit myös jättää paperihakemuksen TE-toimistoon / kuntakokeilun toimipisteeseen (koulutusnumero 722004). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnukset), sinun tulee vahvistaa hakemuksesi henkilökohtaisesti TE-toimistossa / kuntakokeilun toimipisteessä ennen hakuajan päättymistä.

Esivalinta tehdään koulutushakemusten perusteella. Hakemuksessa on tärkeää tuoda esille soveltuvuutta ja motivaatiota koulutusohjelmaan sekä mahdollista aiempaa työkokemusta ja opintoja ja maahanmuuttajien osalta suomen kielen taitoa. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Osa hakijoista kutsutaan esivalintojen jälkeen haastatteluun. Haastattelut pidetään 7. - 8.10.2024, osoitteessa Nuolikuja 6, 01740 Vantaa. Kutsu haastatteluihin tulee sähköpostitse kouluttajalta viikolla 40.

Huomioithan, että jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintaprosessiin ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli keskeytät hakuprosessin tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 12 §).

Koulutuksen yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa TTS:n kouluttaja: Klaus Gerbert, puh. 041 730 7908, klaus.gerbert@tts.fi, tai
osoitteesta www.tts.fi (Koulutuskalenteri -> hakusana: Varastonhoitaja)


Koulutuksen ajalta voidaan maksaa samaa työttömyysetuutta (ansiopäiväraha/peruspäiväraha/työmarkkinatuki), johon työttömänä ollessa olisi oikeus. Työttömyysetuus haetaan Kelasta tai työttömyyskassasta samalla lomakkeella kuin työttömänä ollessa. Maksaja eli Kela tai työttömyyskassa päättää etuuden maksamisesta ja mahdollisista lisä- tai korotusosista.

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat valtakunnallisesta puhelinpalvelustamme Koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702.

Haku