Hyppää sisältöön

Floristi-starttivalmennus, osatutkinto puutarha-alan perustutkinnosta (45 osp)

Sisältö

Floristi-startti on osatutkinto puutarha-alan perustutkinnosta ja se muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:
• Myymälätyöskentely puutarha-alalla, 30 osp
• Kukkasidontatöiden tekeminen, 15 osp

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot kukkakaupasta työympäristönä sekä kukkasidonnassa käytetyistä materiaaleista. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on perusosaaminen tavallisimmista kukkakaupan kukkasidontatöistä, sekä valmiudet hakeutua floristin ammattitutkinnon opiskelijaksi. Opiskelijalla on myös mahdollisuus hakea koulutuksen jälkeen kukkakauppaan kukkamyyjän työtehtäviin.

Toteutus

Koulutus on suunnattu hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita floristin opinnoista, mutta heillä ei ole aiempaa kukkasidonnan perusosaamista.

Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää terveyttä, kiinnostusta kasveihin ja kukkasidontaan, sekä sujuvia yhteistyötaitoja.

Hakuaika päättyy 26.5.2024. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, joka pidetään viikolla 22. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse. Opiskelijavalinta tehdään vasta hakuajan päätyttyä sen jälkeen kun hakijat on haastateltu. Opiskelijavalintapäätökset toimitetaan hakijoille mahdollisimman pian sen jälkeen kun haastattelut ovat ohi.

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakija voi halutessaan liittää hakemukselle liitteitä, esimerkiksi mahdollisia aiempia tutkintotodistuksia tai alan työkokemukseen liittyviä työtodistuksia, mutta liitteet eivät ole välttämättömiä. Voit tuoda osaamistasi esiin kirjoittamalla siitä vapaamuotoisesti hakemukselle.

Opinnot toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopiskeluna. Opiskelu on kokoaikaista päiväopiskelua. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 3 päivää viikossa ja etäopiskelua 2 päivää viikossa, mutta päivät vaihtelevat. Opiskelujen lopussa on 5 viikkoa kestävä työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija syventää osaamistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin, sekä osoittaa tutkinnon osissa vaadittavan osaamisen.

Lähiopetus järjestetään Työtehoseuran Nurmijärven toimipisteessä, osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki.

Työtehoseuran läheisyydessä on vuokra-asuntoja opiskelijoille. Asunnot ovat solutyyppisiä asuntoja. Jos olet kiinnostunut vuokra-asunnosta, niin voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: asiakaspalvelu@tts.fi ja puh. 050 3470 709.

Koulutus: Puutarha-alan perustutkinto
Toimiala: Puutarha-ala
Koulutuksen ajankohta: 25.07.2024-17.01.2025
Ilmoittautuminen: 24.11.2023 - 26.05.2024

Kustannukset opiskelijalle

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijalla on suositeltavaa olla oma kannettava tietokone, jota voi käyttää opiskelussa.

Opintoihin on mahdollista hakea Kelan opintotukea tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas ja olet täyttänyt 25 vuotta, niin opinnot on mahdollista katsoa sellaisiksi lyhytkestoisiksi opinnoiksi, joilla ei ole vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta (Työttömyysturvalaki, 10 b §). Varmistathan tämän kuitenkin omasta TE-toimistostasi/työllisyyden kuntakokeilukunnastasi, sillä työvoimaviranomainen on asiassa päättävä taho.

Koulutuksen yhteystiedot

Vastuukouluttaja Satu Myllykoski satu.myllykoski@tts.fi
Opintosihteeri Anni Kommio puh. 041 731 3658 tai anni.kommio@tts.fi

Haku