Hyppää sisältöön
Koulutustyyppi:ADR, Ammttipätevyyden jatkokoulutus
Koulutusala:Kuljetusala
Koulutusmuoto:Lähiopetus
Paikkakunta:Nurmijärvi, Vantaa, Turku

ADR-ajolupa tarvitaan vaarallisten aineiden kuljettamiseen

Jos kuljetat tieliikenteessä vaaralliseksi luokiteltuja aineita, sinulla tulee olla ajo-oikeuden lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa eli ADR-ajolupa, mikäli kuljetettavan aineen laji, määrä tai ajoneuvo sitä edellyttävät. Ajolupa on voimassa sekä kotimaan että kansainvälisissä kuljetuksissa (ADR-sopimusvaltiot).

ADR-ajolupaa varten sinun tulee suorittaa koulutus, joka sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua. Suoritettavan koulutuksen laajuus riippuu halutun ADR-ajoluvan laajuudesta.

Kohderyhmä

Ammattipätevyys-/ direktiivikoulutus

Sisältö

Ajolupakoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä.

Yhdistetty peruskurssi ohjelma (TRAFICOM/262137/05.03.10/2020)

1. Koulutuspäivä klo 8:00 – 16:00

Kurssin avaus

Lainsäädännön rakenne
Vaarallisten aineiden eri kuljetusmuotojen perusteet
Ajolupa- ja koulutusvaatimus
Osapuolten vastuut ja velvollisuudet vaarallisten aineiden kuljetuksissa
Turvallisuusneuvonantaja vaatimus.
Vaarallisten aineiden pakkaaminen ja kollimerkinnät.

Luokitus ja vaaraominaisuudet
Vapautukset, rajoitetut määrät ja vapaarajat
Yhteenkuormaus


Kuormausta, purkamista ja kuljettamista koskevat määräykset
Kirjallisia harjoitustehtäviä

2. Koulutuspäivä klo 8.00–16.00
Ajolupavaatimus ja Kuljetusasiakirjat
Kuljetusyksikön ja ajoneuvon miehistön varusteet


Kuljetusyksikköä koskevat vaatimukset, sekä ajoneuvojen hyväksyntä.

Toiminta vaara ja onnettomuustilanteissa
Alkusammutuksen perusteet
Ajoneuvopalot (rengas, laakeri- ja moottoripalot)
Käytännön alkusammutusharjoitus
Toiminta vuototilanteissa, altistumisen ehkäiseminen
Vuotavan aineen tunnistaminen ja tilannearvio
Suojavarusteiden käyttö vuototilanteissa


3. Koulutuspäivä klo 8.00–16.00
Kuljetusrajoitukset / taajamissa ja tunneleissa
Pysäköinti ja valvontamääräykset


Jätekuljetukset
Turvatoimet ja turvasuunnitelmat


Ajolupavaatimus, Asiakirjat
Kuljetusyksikköjen vaatimukset

Kuljetusyksikköjen merkinnät
Harjoitustehtäviä päivän aiheesta4. Koulutuspäivä klo 8.00–15.00

Radioaktiiviset aineen ja niiden vaaraominaisuudet
Ionisoivaan säteilyyn liittyvät erityiset vaaratilanteet
Kuljettamiseen liittyvät pakkaustyypit

Räjähteisiin ja pyroteknisiin aineisiin liittyvät vaaratilanteet
Kuljettamiseen hyväksytyt pakkaukset
Räjähteiden yhteenkuormaus, vapaarajat, yksikköjen hyväksynnät

Pakkaamista, käsittelyä, yheenkuormausta ja säilytystä koskevat määräykset
Luokan 7 aineiden ajolupavaatimus
Asiakirjat ja kuljetusyksikköjen merkinnät
Erikoistoimenpiteet mahdollisessa radioaktiivisten aineiden kuljetuksen onnettomuustilanteessa.

Harjoitustehtäviä

Hinta

Koulutuksen hinta 380 € + alv + ammattipätevyys merkintä Traficomiin rekisteröintimaksu 18,50 €. (Viranomaismaksut maksetaan Ajovarmaan)

Peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Alkaviin koulutuksiin ilmoittautuminen

Alla olevasta koulutuskalenterista löydät lisätietoa ja voit selata myös muita ADR-koulutuksia.

Yhteystiedot

Haku