Hyppää sisältöön

Kauha

Ammattikeittiöiden parhaat käytännöt ja hiljainen tieto tuottamaan

Pohjois-Pohjanmaan ravitsemis- ja matkailualan mikro- ja pk-yrityksille

Hankkeen aikataulu:1/2020 – 31.12/2022
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura toteuttajana, MARA ry yhteistyökumppanina.
Hankkeen rahoittajat:Euroopan sosiaalirahasto, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 / Suomen rakennerahasto-ohjelma

KAUHA-hankkeessa kehitettiin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien ravitsemisalan yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia pilottiyritysten henkilöstöä osallistaen. Toimenpiteiden tavoitteena oli vahvistaa työn sujuvuutta, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia, tarjota vertaistukea ja rakentaa hyvää työnantajaimagoa.

Tulokset ja yhteenveto

Hankkeessa kehitettiin yhdessä yritysten kanssa välineitä sujuvaan rekrytointiin, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin, mestari-kisälli-toimintamalliin ja hiljaisen tiedon siirtoon työyhteisössä.

Yritysten kehittämistarpeet kartoitettiin nykytila-analyysillä. Alan oppilaitoksista valmistumassa olevilta henkilöiltä kerättiin tietoa heidän työelämäodotuksistaan. Nykytilakartoituksista ilmeni, että kehittämistoimia vaativat teemat liittyvät usein henkilöstön perehdyttämiseen, työnjakoon ja toimenkuviin, töiden organisointiin, tiedonkulun parantamiseen ja palautekäytäntöihin. Yrityksissä valittiin kehittämiskohteet ja kehittäminen tehtiin koko henkilöstöä osallistaen. Tavoitteena oli, että kehittämistyöstä tulee osa arkitoimintaa.

Hankkeessa järjestettiin myös verkkovalmennuksia, webinaareja ja verkostoitumistilaisuuksia ja annettiin yrityssparrausta. Yritykset kokivat saaneensa paljon vertaistukea yhteisistä tapaamisista.

KAUHA-hankkeen yhtenä tuloksena valmistuneelle toimivaravintola.fi -sivustolle koottiin ohjeita, tietoa, toimintamalleja, työkaluja ja linkkejä avuksi ravintola-alan liiketoiminnan pyörittämiseen. Sivuston toivotaan rohkaisevan ravitsemisalan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa työn tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevalla tavalla ja sisällyttämään kehittämistyön osaksi arkitoimintaa.

Linkit ja julkaisut

Toimivaravintola.fi -sivustolta löytyy kattavasti tietoa yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen ja toiminnan sujuvoittamiseen. Sivustoa voivat hyödyntää myös muilla aloilla toimivat yritykset ja oppilaitokset. http://toimivaravintola.fi

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku