Hyppää sisältöön

Maatalousyritysten proaktiiviset, inhimilliset riskit ennakoivat
SPV-neuvontapalvelut (ProSPV)

Primaarikohderyhmään kuuluvat maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joita yrityksen omistajanvaihdos koskettaa, sekä omistajanvaihdosta tukevia ja edistäviä neuvontapalveluja tuottavat organisaatiot ja niiden asiantuntijat. Sekundaarikohderyhmään kuuluvat maatalousyritysten toimintaedellytyksiä koskevia päätöksiä tekevät tahot, maatalousyritysten kestävää kehitystä edistävät tahot ja sen kehittämistä edistävät ja rahoittavat sekä muut tulevaisuuden maatalousyrittäjyyttä edistävät tahot ja mediat.

Hankkeen aikataulu:1.8.2022 – 31.6.2024
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura, ProAgrian Keskusten liitto
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö

Tavoitteena on kehittää omistajanvaihdosneuvontapalveluja siten, että maatalousyritysten OV/SPV-neuvontaprosessissa tunnistetaan ja ennakoidaan systemaattisesti inhimilliset riskit taloudellisten ja tuotannollisten riskien rinnalla ja että inhimillisten riskien ennakointi ja torjunta tapahtuu moniammatillisena asiantuntijayhteistyönä sekä yrittäjille, heidän perheenjäsenilleen että asiantuntijoille läpinäkyvässä yhteisessä ja jaetussa neuvontaprosessissa.

Tulokset ja yhteenveto

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku