Hyppää sisältöön
Maatalousyritysten proaktiiviset, inhimilliset riskit ennakoivat sukupolvenvaihdosneuvontapalvelut

SPV-neuvontapalvelut (ProSPV)

Maatalousyritysten proaktiiviset, inhimilliset riskit ennakoivat sukupolvenvaihdosneuvontapalvelut

Primaarikohderyhmään kuuluvat maatalousyrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joita yrityksen omistajanvaihdos koskettaa, sekä omistajanvaihdosta tukevia ja edistäviä neuvontapalveluja tuottavat organisaatiot ja niiden asiantuntijat. Sekundaarikohderyhmään kuuluvat maatalousyritysten toimintaedellytyksiä koskevia päätöksiä tekevät tahot, maatalousyritysten kestävää kehitystä edistävät tahot ja sen kehittämistä edistävät ja rahoittavat sekä muut tulevaisuuden maatalousyrittäjyyttä edistävät tahot ja mediat.

Hankkeen aikataulu:1.8.2022 – 31.6.2024
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura, ProAgrian Keskusten liitto, MTK, Mela, HAMK, KKP, Etelä-Pohjanmaan ja Vantaan perheasiainneuvottelukeskukset, Restoratiivisen sovittelun asiantuntijat
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö

Tavoitteena on kehittää omistajanvaihdosneuvontapalveluja siten, että maatalousyritysten OV/SPV-neuvontaprosessissa tunnistetaan ja ennakoidaan systemaattisesti inhimilliset riskit taloudellisten ja tuotannollisten riskien rinnalla ja että inhimillisten riskien ennakointi ja torjunta tapahtuu moniammatillisena asiantuntijayhteistyönä sekä yrittäjille, heidän perheenjäsenilleen että asiantuntijoille läpinäkyvässä yhteisessä ja jaetussa neuvontaprosessissa.

  • SPV-neuvonnan valtakunnallista ohjausta
  • neuvontatiedon saavutettavuutta
  • asiantuntijoiden yhteistyötä
  • palveluverkoston läpinäkyvyyttä
  • henkisten ja suhteisiin liittyvien eli relationaalisten, liiketoimintaan suoraan vaikuttavien inhimillisten asioiden käsittelyä.

Promenadi

Promenadi on blogisivu, johon sisältöä tuottavat sukupolvenvaihdospalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset.

Yrittäjätieto

Yrittäjälähtöinen kehittäminen perustuu yrittäjätietoon

Kehitystyö

Maatalousyritysten SPV-neuvontapalvelujen kehittämistä moniäänisellä yhteistoiminnalla

Tulokset ja linkit

Ihmissuhteet ja inhimillisen toiminnan riskit on tehtävä näkyviksi omistajanvaihdoksissa

Maatilan onnistunut omistajanvaihdos

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku