Hyppää sisältöön

Älysikala

Datan yhdistämisen malli

Älysikala hankkeessa kehitetään uutta toteutustapaa sian elinkaaren aikaiseen tiedon keräämiseen ja yhdistämiseen. Vaikka nykysikaloissa on paljon automatiikkaa ja datankeruuta, ei toistaiseksi ole olemassa ratkaisua, jolla yksittäistä eläintä pystyttäisiin seuraamaan läpi koko sen elinkaaren. Älysikala-innovaatioryhmän monialaisella asiantuntemuksella tavoitteena on rakentaa malli, jolla eläintä voidaan seurata koko sen elinkaaren ajan ja analysoida datasta tuotannon avaintekijöitä.

Kokeilu tuottaa tietoa ja käytännön kokemuksia sikatiloille, laite- ja ohjelmistovalmistajille sekä neuvonnan tarpeisiin. Lopulta hyödyt ulottuvat kuluttajille saakka laadukkaan ja kestävän ruuan tuotannon myötä.

Hankkeen aikataulu:10/2022 – 12/2024
Hankkeen toteuttajat:TTS Työtehoseura yhteistyössä Atrian A-Tuottajat Oy:n ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Pilottikohteena yhteistyössä Hyppösen tila. Innovaatioryhmässä mukana lisäksi Juolan tila ja Honkalan tila.
Hankkeen rahoittajat:Euroopan maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseutuohjelma / Maaseudun EIP-innovaatioryhmät
maasutu 2020 logo


Älysikala kokeilu on alkanut Hyppösen sikatilalla maaliskuussa 2023. Jotta eläinkohtaisia toimenpiteitä voidaan seurata, possut merkitään syntymän jälkeen elektronisella korvamerkillä. Tavoitteena on merkitä yhteensä noin 7000 porsasta vuoden aikana. Toimenpiteitä, kuten lääkityksiä, hoitoja ja siirtoja, kirjataan koko elinkaaren ajalta. Kun dataa on riittävästi koottuna, kerätty tieto yhdistetään ja analysoidaan. Kehitettävän mallin perusteella esimerkiksi ohjelmistoja ja eläinkohtaisen tiedon hyödyntämistä voidaan kehittää.

Tulokset ja yhteenveto

Odotuksena on, että tuottajat voivat älysikala -mallin myötä entistä paremmin ennakoida ja tehdä oikeita toimenpiteitä sikatilan kehittämiseksi. Yhdistetty data ja sen parempi hyödyntäminen vaikuttavat positiivisesti sikatilan kilpailukykyyn ja eläinten hyvinvointiin.

Tapahtumat

Tiedotus Uudet teknologiat & maatalous -somessa
Facebook www.facebook.com/uudetteknologiatmaatalous
Twitter https://twitter.com/UTekn_maatalous
#Älysikala

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku