Hyppää sisältöön

Keoski – Kehitä osaamisesi kiertotaloudessa

Ammatillisille oppilaitoksille ja ammatillisille kouluttajille kiertotalouden, ilmastovastuullisuuden ja yleisemminkin kestävän kehityksen edistämiseksi.

Hankkeen aikataulu:1.2.2020 – 30.6.2023
Hankkeen toteuttajat:Päätoteuttaja: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.
Osatoteuttaja: TTS Työtehoseura.
Hankkeen rahoittajat:Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä ammatillisten kouluttajien ja opiskelijoiden kestävyys- ja kiertotalousosaamista. Kiertotalous on haluttu tuoda osaksi ammatillisten oppilaitosten koulutussisältöjä, jotta kiertotalousajattelu olisi luonteva ja vahva osa eri alojen ammattilaisten työtä tulevaisuudessa.

Tavoite on ollut kehittää uusia koulutusmalleja, -materiaaleja ja apuja kiertotalouden ja ilmastovastuullisuuden huomioimiseen ja kouluttamiseen.

Tulokset ja yhteenveto

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet kiertotalouteen liittyvien osaamistarpeiden kartoittaminen yrityksissä, erilaiset kiertotalouskokeilut opetuksessa sekä kiertotaloutta painottavien koulutuspolkujen suunnittelu. Eri tutkintoaloilla on tehty monenlaisia kokeiluja sekä kehitetty ammatilliseen koulutukseen soveltuvia, kiertotalouden mukaisia pedagogisia sisältöjä, tehtäviä ja toimintatapoja kiertotalousosaamisen vahvistamiseksi. Työtehoseurassa yksi tärkeä toimenpide ovat olleet eri alojen opiskelijoiden kiertotalous-aamukahvitilaisuudet.

Lisää hankkeen toteutuksesta ja linkkejä myös Tredun sivuilta:  https://www.tredu.fi/project/keoski-kehita-osaamisesi-kiertotaloudessa/

Tuloksena tuotettiin vapaasti kaikkien käyttöön:

  • Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosan opetusmateriaalit, joita on mahdollista hyödyntää kaikkialla ammatillisessa koulutuksessa, sekä tutkinnonosan arviointimittaristo.
  • Kiertotalouden starttikortit ammatillisille oppilaitoksille: Korteissa on yleinen osa kiertotalouden perusperiaatteista ja miten niitä kannattaa huomioida ammatillisessa koulutuksessa, sekä muutamalle erilliselle alalle täsmennetyt tarkemmat vinkit ja hyviä esimerkkejä. Kortisto on powerpoint-pohjainen ja siinä on 38 sivua.
  • Kiertotalouden vaikutukset työhön ja työelämään -raportti: Raportissa kuvataan kiertotalouden aikaansaamaa muutosta tulevaisuudessa, yleisesti sekä kuudella eri toimialalla: logistiikka, talonrakennus, maarakennus, puutarha-ala, metsäala ja kiinteistöala.

Linkit ja julkaisut

Kiertotalouden starttikortit ammatillisille oppilaitoksille (liite 1)

Kiertotalouden vaikutukset työhön ja työelämään -raportti (liite 2)

Tutkinnonosaan liittyvä arviointilomake eli kysymyspatteristo kouluttajille tutkinnon arvioinnin tueksi (liite 3)

Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosan koulutusmateriaali on ladattavissa. Opetushallituksen avointen oppimateriaalien kirjastosta https://aoe.fi/#/materiaali/3089

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku