Hyppää sisältöön

Yhteinen koti maalla

Ikääntyville ja heidän läheisilleen, kuntien päättäjille ja viranomaisille, paikallisille yrittäjille ja muille toimijoille

Hankkeen aikataulu:1.10.2016 – 31.11.2018
Hankkeen toteuttajat:Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom (koordinoi), TTS Työtehoseura ja Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia
Hankkeen rahoittajat:Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Haminan kaupunki, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Ympäristöministeriö. 

Yhteisöllinen asuminen vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta ja on luonteeltaan asukasta aktivoivaa ja toimintakykyä ylläpitävää. Yhteinen koti maalla -hankkeen tavoite oli parantaa yhteisöllisen asumisen avulla ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Hankkeessa oli tavoitteena luoda erilaisiin, jo olemassa oleviin kohteisiin yhteisöllisen ja esteettömän senioriasumisen mahdollistavia alue- ja muutossuunnitelmia sekä opas ikäihmisten yhteisöllisestä esteettömästä asumisesta. Tavoitteena oli myös lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää paikallisilta kotipalvelu- ja rakennusalan yrittäjiltä.  Hankkeen toiminta-alue oli Kaakkois-Suomi.

Tulokset ja yhteenveto

Hankkeessa osallistettiin ikääntyneitä, muita asukkaita ja paikallisia toimijoita kuten päättäjiä ja yrittäjiä yhteiseen kehittämiseen. Pilottikohteita oli kolme: Haminan Jamilahden kansanopiston oppilasasuntola pihapiireineen, Rautjärven Asemanseutu ja Luumäellä Jurvalassa Kangasvarren koulun laajennusosa piha-alueineen. Tuloksena syntyi kolme erityyppistä ratkaisumallia: 1) oppilasasuntolan muuttaminen yhteisölliseksi asunnoksi 2) yhteisöllinen uusi kylätalo ja siihen liittyvät rivitaloasunnot 3) vanhan koulun muutos yhteisölliseksi asunnoksi.  Lisäksi Haminassa Pyhällön kylässä pilotoitiin ikäihmisten yhteisöllistä ruokailua ja muuta yhteisöllistä toimintaa kyläkoululla.

Kaikista kohteista laadittiin luonnostasoiset muutos- tai uudisrakennussuunnitelmat, pohjapiirustukset, pihasuunnitelmat, tarkemmat mallisuunnitelmat keittiö-, pesu- ja kodinhoitotiloista sekä tarvittavia näkymäkuvia idean esittämiseen. Koottiin myös Yhteisöllisen asumisen opas, missä mm esiteltiin pilottialueiden suunnitelmia, ja tietoa yhteisölliseen asumiseen liittyvästä palvelutarjonnasta, yrittäjyyden mahdollisuuksista sekä yhteisöllisen asumisen kustannusvaikutuksista.

Linkit ja julkaisut

Haku