Hyppää sisältöön

Työntutkimus kertoo faktat työn sujuvuudesta

Työtehoseurassa 100 vuotta sitten ensimmäiset työntutkimukset tähtäsivät maataloustyön tehokkuuden parantamiseen. Sama idea tuottavuuden lisäämisestä kantaa edelleen, joskin toimialojen kirjo on laajentunut kattamaan erilaisia- ja kokoisia yrityksiä. Onko tämän päivän työntutkija Kellokalle vai kestävän työn kehittäjä? Haastattelussa on TTS Työtehoseuran erikoistutkija Veli-Matti Tuure.

Työntutkimus, mistä kyse?

Lyhyesti sanottuna, työntutkimuksella selvitetään mitä työssä tapahtuu, mitä tehtävä työ sisältää, miten sitä tehdään ja miksi. Työtehtäviä tutkimalla ja mittaamalla saadaan tietoa nykytilanteesta, jotta työprosesseja voidaan selkeyttää ja työn tekemisen mahdollisuuksia parantaa. Perinteisesti työntutkimusta pidetään teollisuusalojen juttuna, mutta näin ei ole: työntutkimus soveltuu kehittämisen työkaluksi toimialasta riippumatta.

Kohdattuja kompastuskiviä?

Yrityksessä voi olla tilanne, että ei täysin tunnisteta työprosesseja tai vastuut ovat epäselviä. Tyypillinen ajanhukka syntyy, jos työn tekemisessä on tarpeettomia työvaiheita tai tiedonkulku ei toimi. Tällöin on hyvä työntutkimuksella selvittää nykytilanne ja arvioida, miten voidaan kehittää prosessia, menetelmiä ja olosuhteita.

Kellokalletusta vai kestävän työn kehittämistä?

Yhä enemmän on siirrytty kohti kokonaisvaltaista yrityksen kehittämistä, jossa ajankäytön selvitys on vain yksi osatekijä. Parhaaseen tulokseen pääsee, kun perinteiseen työntutkimukseen yhdistetään henkilöstön näkemykset ja kokemuspohjaista tieto esimerkiksi vaaratilanteista ja kuormituksesta. Näin saadaan keskusteluun näkymätön työ, jonka nimenomaan työntekijä tietää. Tuntumana on, että inhimillinen näkökulma kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän. Se miten motivoituneita ja hyvinvoivia ihmiset ovat, on suoraan henkilöstötuottavuutta.

Onnistumisen elementit?

Parasta on, kun yrityskohteessa on positiivinen ote ja halu kehittämiseen. On hyvä lähtötilanne, kun aidosti halutaan parantaa suoritusta ja yritysjohto on sitoutunut siihen, että myös henkilökunta pääsee vaikuttamaan työmenetelmien ja olosuhteiden parantamiseen. ”Ihmeen paljon tietoa lyhyessä ajassa”, on moni asiakas todennut palautteena.

Haluan työntutkimuksen, miten edetä?

TTS Työtehoseura tarjoaa yrityksille työntutkimus- ja kehittämispalveluita. Kotisivuilla on mukavasti lisätietoja ja yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä puhelimitse tai sähköpostilla. Ensin jutellaan tarpeista ja toiveista, minkä jälkeen edetään tutkimusehdotukseen ja tarjoukseen. Jos yrityksessä on tarve kouluttaa oma työntutkija, on sekin mahdollista vuosittain toteutettavassa Työntutkijan valmennusohjelmassa. ’

Tutustu lisää
https://www.tts.fi/yrityksille/yrityksen-kehittamispalvelut/tyontutkimus-ja-tuottavuus/

Yhteystiedot

Haku