Hyppää sisältöön

TTS Työtehoseura iloitsee hyvästä palautteesta asiakas- ja sidosryhmätutkimuksessa

Säännöllisesti tehtävä asiakas- ja sidosryhmätutkimus osoitti, että yhteistyö asiakkaiden ja henkilökunnan välillä on toiminut hyvin ja asiakkaat kokevat TTS:n toimivan asiakaslähtöisesti. TTS Työtehoseura kiittää asiakkaitaan ja sidosryhmiään arvokkaasta palautteesta ja sitoutuu jatkamaan laadukkaiden palveluiden tarjoamista myös jatkossa.

Tuore asiakas- ja sidosryhmätutkimus, joka suoritettiin syys-lokakuun aikana, osoitti että pitkä panostus asiakaslähtöiseen toimintaan ja yritysten kanssa tehtävä kehitystyö on ollut oikea suunta.

– Olemme erittäin iloisia saamistamme tuloksista. Asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen myönteiset tulokset ovat osoitus vahvasta sitoutumisesta asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Asiakkaamme ja sidosryhmämme kokevat, että TTS:n henkilöstön kanssa yhteistyö sujuu hyvin ja tuottamamme palvelut ovat laadukkaita, ja toimintamme luotettavaa, kertoo TTS Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.

Tutkimuksen mukaan vastaajat ovat nostaneet tärkeimmäksi tekijäksi organisaation menestyksessä hyvin toimivan yhteistyön TTS:n henkilöstön kanssa sekä asiakaslähtöinen toimintatavan. 39 % vastaajista nosti nämä tekijät ensimmäiseksi tai toiseksi tärkeimmäksi seikaksi yhteistyön onnistumisessa.

Tutkimuksen toteutti Innolink, ja se kattoi TTS:n avainasiakkaat, rahoittajat ja muut sidosryhmät. Tutkimus sisälsi monipuolisia menetelmiä, kuten puhelinhaastattelut, puolistrukturoidut haastattelut ja sähköisen kyselyn.

Olemme erittäin iloisia saamistamme tuloksista. Asiakas- ja sidosryhmätutkimuksen myönteiset tulokset ovat osoitus vahvasta sitoutumisesta asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Asiakkaamme ja sidosryhmämme kokevat, että TTS:n henkilöstön kanssa yhteistyö sujuu hyvin ja tuottamamme palvelut ovat laadukkaita, ja toimintamme luotettavaa.

Juha Ojala, toimitusjohtaja TTS Työtehoseura

Kehittämiskohteena tiedostus ja markkinointiviestintä

Vaikka tulokset ovat pääosin myönteisiä, tutkimuksessa oli luettavissa palautetta ja kehittämiskohteita tiedottamisessa ja markkinointiviestinnässä.  Asiakkaat ja sidosryhmät toivoivat, että TTS olisi aktiivisempi ja avoimempi erityisesti sosiaalisen median kanavilla.
– Olemme lukeneet tarkkaan palautteen ja panostamme nyt entistä enemmän tiedottamiseen ja markkinointiviestintään sosiaalisen median kanavissa, jatkaa Ojala.

TTS Työtehoseura kiittää kaikkia asiakkaita ja sidosryhmiä heidän antamastaan arvokkaasta palautteesta ja lupaa jatkossakin tehdä parhaansa tarjotakseen laadukkaita palveluita ja ylläpitääkseen vahvat suhteet asiakkaisiin ja sidosryhmiin.

Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn toteutus

Tutkimuksen toteutti Innolink, ja se kattoi TTS:n avainasiakkaat, rahoittajat ja muut sidosryhmät. Tutkimus sisälsi monipuolisia menetelmiä, kuten puhelinhaastattelut, puolistrukturoidut haastattelut ja sähköisen kyselyn. Tutkimuskysely toteutetaan kahden vuoden välein.

Haku