Hyppää sisältöön

Suunnittele maatilasi työt TTS-Managerilla  

Maatilan töiden suunnitteluun ja työmäärän hallintaan kehitetty TTS-Manager -laskentaohjelma on uudistunut nettiversioksi. Samalla laskentaa on laajennettu työ- ja konekustannuksiin. Suunnittelemalla maatilan työt TTS-Managerilla voi löytää työnkäytöltään ja kustannuksiltaan järkeviä ratkaisuja töiden organisointiin ja konevalintoihin.

Työtehoseuran kehittämällä ja ylläpitämällä selainpohjaisella TTS-Managerilla voi vertailla viljelykasvi-, kone- ja menetelmävalintojen sekä peltolohkojen etäisyyksien vaikutusta työmäärään, työn tuottavuuteen ja työstä aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi ohjelmalla voi tarkastella konetöiden polttoaineen kulutusta ja siitä aiheutuvia hehtaarikohtaisia hiilidioksidipäästöjä.  
 

TTS-Manager sisältää kasvinviljelyn työnmenekkilaskelmat viljoille, öljykasveille, härkäpavulle, herneelle, kuminalle, rehumaissille, perunalle, sokerijuurikkaalle sekä nurmikasveista erikseen säilörehulle, heinälle ja laitumelle. Ohjelmassa käydään kasveittain läpi viljelytyöt ja valitaan niihin menetelmät, koneet, ajonopeudet, kuormakoot, ajokerrat ja muut työnmenekkiin vaikuttavat tiedot.  
 

Lohkotiedot suoraan Vipu-palvelusta  

Lähtötietojen syöttö ohjelmaan on helppoa, koska maatilan lohkotiedot saa tuotua Vipu-palvelun lohkotiedoston avulla. TTS-Manager näyttää lohkot kartalla ja laskee niiden maantie-etäisyydet talouskeskuksesta. Käyttäjän tallentamat tilatiedot ja laskelmat säilyvät pilvipalvelussa varmassa tallessa ja niihin voi tarvittaessa aina palata.  

Parhaillaan ohjelmaan kehitetään kotieläintuotannon työaikalaskelmia. Kesällä julkaistiin maidontuotannon laskelmat lehmille ja nuorkarjalle ja vuoden loppuun mennessä ohjelmaan saadaan lihanautojen sekä sikatalouden työaikalaskelmat.   
 

Logistiikan optimointia  

TTS-Manager laskee kasvinviljelyn kuljetus- ja siirtymismatkat maantie-etäisyyksien mukaan käyttäen apuna Googlen rajapintoja. Talouskeskuksen lisäksi maatilan varastopaikat voi merkitä karttaan, jolloin ohjelma laskee kullekin lohkolle sadon kuljetuksen työnmenekin todellisten kuljetusmatkojen, ajonopeuden, kuormakoon ja satotason mukaan. Ohjelma onkin kätevä työkalu varastopaikkojen sijainnin suunnitteluun ja kasvinviljelyn logistiikan optimointiin.  

Jos ohjelman käyttäjällä on TTS-Koneella tehtyjä ja tallennettuja konelaskelmia, niiden yksikkökustannukset saa tuotua rajapinnan kautta parilla klikkauksella konekustannuksiksi Managerin kasvilaskelmiin. Töiden ulkoistamisesta aiheutuvien kustannusten laskentaan saa puolestaan apua ohjelman tietokannan sisältämistä TTS:n tekemän tuoreimman urakointihintakyselyn tuloksista.  
 

Työkaluksi viljelijöille, neuvojille ja oppilaitoksille  

Laskelmien pohjalta ohjelma esittää tulokset kasvi- ja eläinkohtaisista työnmenekeistä, työn tuottavuudesta, työ- ja konekustannuksista, koneiden käyttömääristä sekä kasvinviljelyssä konetyön hiilidioksidipäästöistä. Tulostaulukoista saa monipuolista tietoa työnkäytöstä ja kustannuksista maatilan strategiseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja maatilan tuotannon kehittämiseen. Ohjelmalla voi tarkastella töiden ulkoistamisen tai palkatun työvoiman käytön vaikutuksia kasvi- ja eläinkohtaisiin työkustannuksiin.   

  

TTS-Manager on ensisijaisesti suunnattu viljelijöiden ja neuvojien käyttöön maatilan strategiseen suunnitteluun ja tuotannon kehittämiseen. Ohjelmaa voi lisäksi hyödyntää monipuolisesti alan tutkimuksessa ja koulutuksessa. TTS-Manager onkin jo otettu useammassa luonnonvara-alan oppilaitoksessa aktiivikäyttöön ja palaute on ollut positiivista.   

  

Kokeile ilmaiseksi kaksi viikkoa  

Ohjelmaan voi tutustua ilmaiseksi kahden viikon ajan rekisteröitymällä ohjelman koekäyttäjäksi. Koekäytön ohjelmatoiminnot on osin rajoitettu. TTS-Managerin kaikki toiminnot saa käyttöönsä tilaamalla sen ohjelman verkkosivuilta. Käyttöoikeus perustuu vuosilisenssiin, jonka hinta on maatalousyrityksille 120 € (alv. 0 %). Oppilaitoksille ja muille yrityksille hinta neuvotellaan erikseen.  

Ohjelmaa on kehitetty maa- ja metsätalousministeriön sekä Urmas Pekkalan säätiön rahoittamassa hankkeessa.  

Yhteystiedot

Haku