Hyppää sisältöön

Sparrauksesta voimaa liiketoiminnan kehittämiseen  

Yritysten kannattavuus on tärkeää niin yritysten ja yrittäjien kuin koko kansantaloudenkin kannalta. Vain kannattava yritys voi suoriutua velvoitteistaan ja kasvaessaan työllistää alansa ammattilaisia. Kannattavuutta arvioitaessa pitäisi pohtia myös tuottavuutta, niin yrityksen kuin työnkin näkökulmasta. Syntyykö kannattavuus tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, inhimillisyyttä unohtamatta? Syvemmälle kannattavuuteen ja tuottavuuteen sukeltamisessa on hyvä hyödyntää myös yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita. TTS Työtehoseuran VALKKU- Valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen – hanke nostaa ekologisesti kestävän kehityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden luonnolliseksi osaksi. 

 
Yrityksen kannattavuus muodostuu useasta tekijästä. Oikeasta hinnoittelusta, hallituista kuluista, ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä sekä ammattitaitoisesta johtamisesta onnistunutta ennakointia ja varautumista unohtamatta. Syvemmin tarkasteltuna jokaisesta osa-alueesta voi löytyä parannettavaa, kunhan liiketoimintaa osataan katsoa hieman päivittäistä toimintaa kauempaa. Usein apuna käytetään konsultteja tai toimialalla tunnistettuja ammattilaisia, mutta yrittäjä itsekin voi kouluttautua oman liiketoimintansa kehittäjäksi.   

Asetu asiakkaan rooliin   

Yrittäjille tarjottavan koulutuksen lisäksi TTS Työtehoseuran väki myös sparraa yrittäjiä, valmentajien tavoin, eri liiketoiminnan osa-alueissa. Sparraus on usein osa kehittämis- tai koulutusprosessia ja näin yrittäjä pääsee sparraajan avulla viemään heti käytäntöön koulutuksissa omaksumaansa tietoa. Koronapandemia pakotti yrittäjiä etsimään uusia keinoja liiketoimintansa kehittämiseen ja esimerkiksi luonto- ja eläinavusteisesti toimivia Green care -yrityksiä on sparrattu tämän vuoden aikana niin markkinoinnissa kuin tuotteistamisessakin. Ilman tarkkaan rajattuja palveluja on asiakkaiden vaikea löytää tarvitsemaansa. Palveluliiketoiminnan kehittämisessä on yrittäjien kanssa tarkennettu muun muassa palvelukuvauksia niin terapiapalveluissa, luontohyvinvointipalveluissa kuin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan palveluissakin. Asettumalla kuluttajan rooliin yrittäjä pystyy selvittämään, miten yrityksen palvelut todellisuudessa löytyvät verkkosivuilta ja päätyykö kuluttaja juuri kyseessä olevan yrityksen sivuille.   

Kauppa käy verkossa  

Verkko-ostaminen on lisääntynyt merkittävästi myös hyvinvointialalla. Nykykuluttajalle ei riitä verkkosivujen yhteydenottolomake, vaan asiakas haluaa tutustua itsenäisesti palveluvalikoimaan ennen ostopäätöstä. Palvelualojen yrittäjät kokevat usein, että voivat räätälöidä tuotteensa aina kullekin asiakkaalle sopivaksi, mutta hyvät tuotekuvaukset ja verkko-ostamisen mahdollisuus eivät kuitenkaan sulje palvelujen räätälöintiä pois. Tarkat tuotekuvaukset auttavat kuluttajaa hahmottamaan yrityksen palvelujen lisäksi myös hintatasoa, mikä taas madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä yritykseen ja tehdä tarjouspyyntö.   
 

Mielen liekki osallistujana   

Elina Lilja Hauholta on osallistunut TTS Työtehoseuran yrityssparraukseen VALKKU-hankkeessa. Yrityksensä Mielen liekki tarjoaa muun muassa valmennusta ja lyhytterapiaa ja kaikessa toiminnassa hyödynnetään luontoa monin eri tavoin. Elinan yrityksen taika näkyi asiakaspalautteissa selkeästi. Elinan persoona oli se pysäyttävä asia, mikä sai asiakkaat käyttämään Mielen liekin palveluja. Silti asiakaspalautteita tai tietoa yrittäjästä itsestään sai etsiä verkkosivuilta kissojen ja koirien kanssa. Yrityssparrauksessa tunnistettiin Elinan omaa osaamista ja tarkennettiin tätä kautta yrityksen markkinointia.   
 

”Varaustilanne on hyvä, mutta aikaa on uusillekin asiakkaille. Yrittäjän näkyminen palvelujen tuottajana on lisännyt inhimillistä otetta yrityksen viestinnässä ja se tuntuu kiinnostavan niin asiakkaita kuin muitakin sidosryhmiä,” sanoo Elina Lilja.   

Kuvassa Yrittäjä Elina Lilja. Hän on saanut Mielen liekki -yritykselleen tehokasta sparrausta. Mielen liekin palveluihin kuuluvat mm. Metsämieli®-koulutukset. 

VALKKU- Valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen

– hanke nostaa ekologisesti kestävän kehityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden luonnolliseksi osaksi. Vastuullinen toimintatapa ja kestävän kehityksen mukainen toiminta on jatkossa palveluyritykselle yhä tärkeämpi tapa toimia. Hankkeen myötä yrittäjien tietoisuus ja osaaminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä yritystoiminnasta lisääntyy. Hanketoimenpiteillä, kuten yritysvalmennuksilla, tuetaan yritysten ja työpaikkojen säilymistä ja yritystoiminnan elpymistä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jälkeen. Hanketoteutuksessa tarjotaan yrityksille konkreettista tukea yritystoiminnan uudelleenmuotoiluun ja henkilöstön työkyvyn säilyttämiseen myös kriisin jälkeen. Keskeistä kriisin jälkeen on keskittyä toiminnan kehittämisessä uuden ideointiin ja tulevaisuuden toimenpiteisiin. Hanke toteutetaan Kanta-Hämeen sekä Uudenmaan alueilla ja sitä rahoittaa Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto REACT-EU.  

Yhteystiedot

Haku