Hyppää sisältöön

Ruoan alkutuottajilla hyviä kokemuksia eksoskeletoneista

Passiiviset ulkoiset tukirangat eli eksoskeletonit soveltuvat – tietyin reunaehdoin – useiden töiden fyysisen kuormituksen keventämiseen ruoan alkutuotannossa. Tiedot käyvät ilmi TTS Työtehoseurassa toteutettujen tutkimuksien tuloksista. Tukirangat ovat puettavia fyysisen työn apuvälineitä, jotka tukevat tuki- ja liikuntaelimistöä. Passiivisissa tukirangoissa käytetään jousia, niveliä tai elastisia liinoja liikkeiden tukemiseen ja kuormituksen siirtoon esimerkiksi selästä alaraajoihin.

Käyttömotivaatiota lisää, jos työ, jossa tukirangasta koetaan olevan hyötyä, on yhtäjaksoinen ja pitkäkestoinen,

tarkentaa erikoistutkija Janne Karttunen TTS:stä.

Kerättyjen käyttökokemusten mukaan testatut passiiviset ulkoiset tukirangat – LiftSuit-nostopuku ja HAPO FRONT -yläraajatuki – vähentävät fyysistä kuormittumista, ovat miellyttäviä pitää ja soveltuvat useisiin alkutuotannon töihin. Näitä töitä ovat muun muassa parsi- ja asemalypsy, rehujen ja kuivikkeiden käsittely, käsityökalujen käyttö, perunoiden kauppakunnostus, koneiden ja rakennusten painepesu sekä hunajantuotannon ja rannikkokalastuksen eri työt. Tukirangan kanssa voi myös ajaa ajoneuvoilla, kuten traktorilla, pienkuormaimella tai trukilla.

Tukirangat on säädettävä aina käyttäjän omien mittojen ja vaatetuksen mukaan. Myös tuen voimakkuus on säädettävä käyttäjän, työn luonteen ja tuen tarpeen mukaan. Siksi tukirankojen olisi hyvä olla henkilökohtaisia. Tukirankojen käytössä todettiin myös rajoitteita ja tapaturmavaaroja, joista osasta voi päästä eroon muuttamalla työtapaa. Esimerkiksi ahtaat kulkuväylät tai rakenteet, joihin tukirangasta voi jäädä kiinni, heikentävät tukirankojen käytettävyyttä.

Testaajien arvioiden mukaan käyttökohteita voi löytyä runsaasti lisää alan käsityövaltaisista töistä, mutta tämä on kuitenkin todennettava vielä käyttökokemuksilla,

muistuttaa Karttunen.

Edellä kuvattu ilmenee julkisesta tulosraportista, joka perustuu Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapurahalla ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella rahoitettuihin TTS:n tutkimuksiin. Tutkimuksissa selvitettiin passiivisten ulkoisten tukirankojen vaikutusta koettuun fyysiseen kuormittumiseen ruoan alkutuotannossa. Lisäksi selvitettiin tukirankojen käytön koettua miellyttävyyttä sekä niiden soveltuvuutta ja rajoitteita.

Tulosraportti

Yhteystiedot

Haku