Hyppää sisältöön

Puurakentaminen tähtää korkealle  

Puun käyttö on kasvattanut suosiotaan rakennusteollisuudessa ja vakiinnuttanut paikkansa myös kerrostalorakentamisessa. Puu on ympäristöystävällinen ja pitkäikäinen rakennusmateriaali, jonka käyttöä pyritään lisäämään hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Massiivipuun käyttö on keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi. Se vaatii koulutuksen ja ammattitaitoisen työvoiman kehittämistä koko puurakennusalan arvoketjussa.TTS Työtehoseuran Puusta Korkealle -hanke vastaa tähän tarpeeseen.  
 
Puusta korkealle -hanke tarjoaa laadukasta koulutusta ja käytännön oppimismahdollisuuksia rakennusalalla toimiville ammattilaisille, erityisesti vaativien puurakenteiden toteuttamiseen. Tavoitteena on siirtää tietoa ja puurakentamisen vaatimaa erityisosaamista tehokkaasti ammattilaisille. Hankkeen käynnistäminen juuri Vantaalla on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi, koska koulutustoiminnan järjestäminen maamme rakentamisen ydinalueella, mahdollistaa laajan yhteistoiminnan rakennusalan yritysten kanssa. Puurakentamisen koulutuksissa on myös voitu tehokkaasti tehdä yhteistyötä Sarkatien nosturikoulutuksien kanssa muun muassa puuelementtien välivarastoinnin ja asennuksien yhteydessä tapahtuvien nostojen merkeissä. Autenttista työmaatilannetta simuloivat puuelementtien nostotilanteet palvelevat kumpaakin kurssia luomalla ideaalin oppimisympäristön ja tarjoamalla hyvän ponnahduslaudan työelämään siirtymiselle.  
 

Tukena kasvulle ja ekologisuudelle  
 

Puukerrostalorakentamiseen liittyy monia erityispiirteitä tavanomaisessa puurakentamisessa tarvittavien tietojen ja taitojen lisäksi. Etenkin paloturvallisuus, äänitekniset ratkaisut ja puun lujuusopilliset ominaisuudet vaativat niin suunnittelijoilta kuin käytännön toteuttajilta syventävää asioihin perehtymistä ja siksi on tärkeää luoda puitteita koulutuksille, jotka mahdollistavat tämän erityisosaamisen hankkimisen. Puusta Korkealle -hanke on oiva esimerkki toiminnasta, joka pyrkii rakentamaan edellytyksiä osaamisvajeen täyttämiseksi. Hankkeen aikana kirjalliset oppimateriaalit muuntuvat jouhevasti käytännön koulutuksiksi, auttaen rakennusalan ammattilaisia kartuttamaan puurakentamisen teoreettista tietopohjaansa ja samalla hiomaan käytännön rakennustaitojaan tarkoitukseen suunnitellussa ympäristössä.   
 

– Hankkeen toiminta tukee puurakentamisen kasvua ja ekologisuutta, samalla edistäen maan hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2035 mennessä. Puusta Korkealle -hankkeen koulutukset tarjoavat monipuolisen oppimispolun, sisältäen teoriaa, käytännön harjoituksia ja työharjoittelua alan yrityksissä. Toivotaan, että hanke inspiroi muita toimijoita alalla, sillä tulevaisuus ei synny itsestään vaan se on tehtävä, myös puurakentamisessa, toteaa hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistunut kouluttaja Heikki Henriksson. 

Yhteystiedot

Haku