Hyppää sisältöön

Metsäalan Johtamisakatemiasta uutta osaamista ihmisten johtamiseen

Metsäalan Johtamisakatemia ei ole ihan tavallinen johtajakoulutus, vaan lähestymiskulmina ovat ennen kaikkea positiivinen psykologia, rikastava vuorovaikutus ja työn merkityksellisyys. TTS Työtehoseuran koordinoima Johtamisakatemia kokoaa yhteen metsäalan yritysten ja organisaatioiden johtoporrasta

TTS Työtehoseura on keväällä 2023 ottanut vastaan Johtamisakatemian viestikapulan ja jatkaa Metsäteho Oy:n vuonna 2015 käynnistämää uraauurtavaa konseptia. Lokakuussa toiminnan avaa Vaikuttajabrunssi ja joulukuussa starttaa ensimmäinen kolmipäiväinen 1-kurssi. – Metsäalan Johtamisakatemian kokonaisuuteen kuuluu kolme kurssia, jotka ovat kestoltaan parin kolmen päivän kestoisia. Aiheet eivät liity niinkään strategioiden tai liiketoiminnan kouluttamiseen, vaan työyhteisöjen kehittämiseen ja erilaisten ihmisten johtamiseen. Kurssien lisäksi järjestetään ajankohtaisia Vaikuttajabrunsseja, kertoo koordinaattori Marjo Kittelä TTS Työtehoseurasta.

Ryhmien koko on noin 20 osallistujaa Johtamisakatemiaa kohden. Osallistujia on ollut mm. metsäyhtiöistä, Metsähallituksesta, järjestöistä, hallinnonaloilta, oppilaitoksista ja metsänhoitoyhdistyksistä. Vuosien varrella joukko on laajentunut kattamaan päällikkö- ja esihenkilötasoa laajemminkin. Kurssin päätteeksi osallistujat ehdottavat koulutukseen sopivia henkilöitä, jotka kutsutaan mukaan seuraavaan akatemiaan.

Metsämiesten Säätiölle hatunnosto

Metsämiesten Säätiölle kuuluu hatunnosto ja iso kiitos pitkäjänteisestä panostuksesta johtamisosaamisen parantamiseen. – Millään muulla toimialalla ei tietääksemme ole vastaavaa johtamisakatemia-toimintaa tai rahoitusmallia kurssitukseen. Tuntuu mielekkäältä ajatukselta, jos vastaavanlaista kokonaisuutta voisi laajentaa esimerkiksi kuljetusalalle tai rakentamisalalla, pohtii TTS Työtehoseuran myyntijohtaja Minna Karppinen.

Metsäalan johtamisakatemia on osa säätiön rahoittamaa Metsähyvinvointi-ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda ja jakaa ymmärrystä hyvinvoinnin kokonaismerkityksestä niin työntekijöiden kuin tuottavuuden näkökulmista. – Kurssien aiheet sopivat erityisen hyvin tähän aikaan ja hetkeen. Esimerkiksi painetilanteiden ja stressin hallinta ovat ajankohtaisia jatkuvassa muutoksessa. Tietopuolisen koulutuksen lisäksi arvona on, että uudet alan ammattilaiset ja kokeneemmat johtajat verkostoituvat yli organisaatiorajojen. Ja se, ettei olla Teamsissa, vaan aidosti läsnä. Juttua jatkuu iltamyöhään asti, summaa Minna Karppinen. 

”Metsämiesten Säätiön rahoittama Johtamisakatemia on ainutlaatuinen metsäalan verkostohanke. Vastaavaa ei löydy muilta toimialoilta,” toteaa Metsäalan Johtamisakatemian ohjelmajohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseurasta. Koordinaattorina toimii Marjo Kittelä.

Lisätietoja

Metsäalan Johtamisakatemia https://metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/   

Yhteystiedot

Haku