Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen taito

Aikuisopiskelijat arvostavat koulutuksissa joustavuutta, tehokkuutta ja keskustelevaa otetta. Kouluttajan roolina on yhä useammin toimia sparraajana, joka auttaa tiedon soveltamisessa työelämään. Työtehoseuran koulutuskalenterista löytyy runsaasti vaihtoehtoja jatkuvaan oppimiseen.

TTS Työtehoseuran jatkuvan oppimisen Jotpa-koulutuksissa voi opiskella metsätalouden ilmastokestävyyttä, elintarvikkeiden vientiä sekä maahanmuuttajille kohdennettuja rakennusalan, varastologistiikan ja yrittäjyyden opintoja. – Työtehoseuran Jotpa-koulutuksissa tärkeänä painotuksena on opiskelijan kanssa tehtävä, läpi koulutuksen etenevä henkilökohtainen valmennus. Kun tiedetään opiskelijan lähtötilanne ja mitä on tarve kehittää, niin päästään tehokkaasti kiinni työpaikan tarpeisiin, taustoittaa TTS Työtehoseuran myyntijohtaja Minna Karppinen. Henkilökohtaisessa sparrauksessa etuna on, että omista uratavoitteista tai liikesalaisuuksista voi luottamuksella keskustella kouluttajan kanssa. Oman erityisyytensä tuovat kouluttajien erilaiset taustat. Mukana on kumppaneita, joiden kanssa on lyöty vahvuuksia yhteen. Ja mikä parasta, koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia.

Metsäalan ammattilaiset Hiilisavotalle

Vuodenvaihteessa alkava Hiilisavotta-koulutus sisältää kaikkiaan yhdeksän koulutusmoduulia, joista on koostettu kaksi eri opintokokonaisuutta ’Metsäkoneyrittäjän hiilisavotta’ sekä ’Metsätoimihenkilön hiilisavotta’. Tarjolla olevista aiheista voi joustavasti koota itselleen sopivan paketin. Sisältöjä ovat muiden muassa metsätyömaan hiilijalanjäljen laskeminen, taloudelliset vaikutukset ja hiilivaraston kasvattaminen.  
– Hiilisavotta-täydennyskoulutus on suunnattu metsäalan toimihenkilöille ja metsäkoneenkuljettajille. Tavoitteena on edistää ilmastokestävää metsätaloutta, lisätä hiilinieluihin liittyvää osaamista ja osaltaan tukea maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista, valottaa metsä- ja puutarha-alan yksikönjohtaja Pertti Hourunranta. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, pääosin etäopintoina. Toteuttajina ovat Työtehoseura ja Suomen ympäristöopisto Sykli.

Kysy lisää: Pertti Hourunranta, yksikön johtaja
Kotisivut www.hiilisavotta.fi 

Kasvua elintarvikealalle 

Suomalaisten elintarvikkeiden viennille on asetettu mittavia tavoitteita. Suomalaista puhdasta, kestävästi tuotettua ruokaa arvostetaan maailmalla. Kasvun tueksi tarvitaan osaamista myyntiin ja markkinointiin sekä toimivia verkostoja. Näistä lähtökohdista ovat käynnistyneet TTS Työtehoseuran ja Aava&Bangin koulutukset, joissa kohderyhminä ovat pienet ja keskisuuret elintarvikealan yritykset, yrityksissä työskentelevät ammattilaiset sekä jatkojalostusta harjoittavat maatilat. – Mukaan voi hypätä oman yksilöllisen aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on tarjota yrityksille kättä pidempää oman toiminnan kehittämiseen. Laitetaan yhdessä peruskulmakivet kuntoon, jotta eteneminen vienti- tai kotimaan markkinoille on helpompaa, kannustaa projektipäällikkö Maija Suutarinen. Vaihtoehtoina ovat ’Elintarvikkeiden markkinointi-, myynti- ja vientikoulutus’ sekä ’Vastuullisen liiketoiminnan kaupallistamiskoulutus’. Esimerkkeinä aiheista ovat myynnin työkalut, ympäristö- ja vastuullisuusjärjestelmät, materiaalitehokkuus ja pakkaukset. Opiskelu onnistuu sujuvasti työn ohessa, sillä pääosa toteutuksesta on etäopintoja. Käytännönläheiset harjoitustehtävät liitetään osaksi päivittäisiä työtehtäviä.

Kysy lisää: Maija Suutarinen, projektipäällikkö

Maahanmuuttajille täydennyskoulutusta

Täydennyskoulutus on opiskelijalle kasvun ja kehittymisen paikka. Työtehoseurassa on pitkäaikainen kokemus maahanmuuttajakoulutuksista. Uusina näkökulmina ovat koulutukset työnjohto-, esihenkilö- ja yrittäjäosaamisen kartuttamiseen. Kiinnostavana aloituksena on ravintola-alan yrittäjäkoulutus ukrainalaisille. – Koulutukset toteutuvat suomen kielellä, mutta apuja on saatavilla. Esimerkiksi rakennusalalla työskenteleville maahanmuuttajille on englannin-, ukrainan- ja venäjänkielistä tukea. Varastologistiikan puolella löytyy arabian, somalian, turkin ja englannin kielitaitoa, kertoo myyntijohtaja Minna Karppinen.  

Jotpa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan tavoite edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Yhteystiedot

Haku