Hyppää sisältöön

Rakennusmittaaja Joonas Laine: Ammatillista etunojaa tutkinnoista

Kun puhutaan ammattiurasta rakennusalalla, Joonas Laine on oiva esimerkki siitä, miten jatkuva oppiminen voi muovata polkua työelämässä ja avata uusia mahdollisuuksia.

Laineen työura alkoi parikymmentä vuotta sitten, kun hän suoritti talonrakennusalan perustutkinnon Varian ammattikoulussa. Taustalla oli niin isän ammatillinen perintö kuin oma kiinnostus konkreettiseen, käytännönläheiseen työhön.

”Olen kiinnostunut rakentamisesta, lukenut paljon erityisesti pientalo- ja korjausrakentamisesta. Tämä kiinnostus on myös ohjannut minua rakennusalalle,” kertaa Laine.

Perustutkinnosta mittaustaitoihin

Työelämään astuttuaan Laine kokeili erilaisia työtehtäviä mm. linjasaneerauksissa, kylpyhuoneremonteissa, lumitöissä ja vesivahinkosaneerauksissa, mikä tarjosi arvokasta ja monipuolista kokemusta alalta. Kuitenkin vuosien varrella heräsi halu edetä ja kehittyä ammatillisesti. Vuonna 2014 hän päätyi TTS Työtehoseuralle suorittamaan lyhyen talonrakentamiseen liittyvän kurssin, mikä avasi uusia mahdollisuuksia ja vastuuta työssä.

Lyhyen koulutuksen jälkeen Laine hakeutui Metropolian ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennustekniikan insinööriksi. Vaikka opiskelu alkoi innostavasti, puoli vuotta myöhemmin hän huomasi, ettei se vastannutkaan odotuksia. Opinnot jäivät kesken, mutta tämä ei lannistanut hänen intoaan kehittyä alalla.

Vuonna 2017 Laine palasi TTS Työtehoseuralle suorittamaan Rakennustuotannon erikoisammattitutkintoa, erikoistuen korjausrakentamisen työnjohtoon. Tämä avasi uusia mahdollisuuksia projektijohtamisen parissa, ja hän työskenteli korjausrakentamisen yrityksessä useiden vuosien ajan.

”Uskon, että suoritetuilla tutkinnoilla ja hankituilla pätevyyksillä on suuri merkitys rakennusalan työmarkkinoilla, ja haluan varmistaa, että olen valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet,” toteaa rakennusmittaaja Joonas Laine.

Rakennusmittaajan polku

Elämässä kohtasi jälleen muutos, kun Laine löysi mittamiehen (nyk. rakennusmittaajan) työpaikan, joka tuntui omalta työltä itsenäisyytensä vuoksi. Hän sai myös ohjattavakseen mittausalan opiskelijan näyttöä työpaikallaan, jolloin hän päätti myös itse suorittaa rakennusmittauksen ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksella. Oman ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuksella oli looginen ja selkeä jatkumo ammattiuralle, sillä hän oli ehtinyt kerätä useamman vuoden käytännön työkokemuksen mittaamisesta rakennuksilla.  

”Seuraavaksi aion suorittaa mittaustekniikan erikoisammattitutkinnon,” hän toteaa päämäärätietoisesti tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Tällä hetkellä Laine työskentelee Promittaus Oyssä, missä hän kokee mittaamisen omaksi jutukseen. Rakennusmittaajan työ on äärimmäisen itsenäistä, ja se tarjoaa sopivasti haastetta ja vaihtelevia työaikoja. Laine korostaa myös ihmisten merkitystä työmailla ja hyvää yhteistyötä eri osapuolten välillä.

”Mittaaminen on nyt intohimoni. Työ on äärimmäisen itsenäistä, ja minulla on useita työmaita päällekkäin, mikä haastaa organisoimaan aikatauluja. Työajat vaihtelevat paljon, ja päivät voivat alkaa kolmelta aamuyöllä tai päättyä kahdeksalta illalla. Vaikka työ on vaihtelevaa ja joskus haastavaa, nautin siitä suuresti,” hän kertoo työstään.

Työn tekemiseen tarvittavista taidoista hän kertoo tarvitsevansa perusmatematiikan taitoja ja tarkkuutta. Tietokoneen peruskäyttö riittää, ja mittausohjelmien ja -laitteiden käytön oppii koulutuksen kautta. Motivaatio ja kiinnostus ovat avainasemassa oppimisessa, hän toteaa tärkeämmäksi ominaisuudeksi menestyäkseen työtehtävässä.

TTS Työtehoseura on tarjonnut hänen mukaansa erinomaisen oppimisympäristön.

”Koulutukset ovat työelämälähtöisiä, ja painopiste on työnäytöissä, mikä sopii minulle, joka en ole vahvoilla kirjallisissa opinnoissa. Työnantajani Promittaus Oy suhtautuu opiskeluun positiivisesti, mikä on mahdollistanut minulle joustavan opiskelun. Lisäksi perheen tuki on tärkeää työn ja opiskelun yhdistämisessä,” hän kiittää tukiverkostoaan. 

Tulevaisuudessa hän haluaa jatkaa opiskelua ja kehittää osaamista edelleen.

”Uskon, että suoritetuilla tutkinnoilla ja hankituilla pätevyyksillä on suuri merkitys rakennusalan työmarkkinoilla, ja haluan varmistaa, että olen valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet,” hän tiivistää jatkuvaa opiskelun tuomaa hyötyä.

Lisätietoja koulutuksesta

Haku