Hyppää sisältöön

Kokeneen nokkamiehen tie työnjohtajaksi — Ahti Karjalaisen uratarina opintojen vaikutuksesta

Ahti Karjalaisen, SRV:n Laakson yhteissairaalan rakennustyömaalla työskentelevän työnjohtajan matka rakennusalalla on ollut mielenkiintoinen. Hän aloitti apumiehenä ja on edennyt työnjohtajaksi töitä tehden. Toukokuussa 2023 hän suoritti TTS Työtehoseuralla Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon, osaamisalana rakennustyömaan työnjohto (REAT). Tämä tutkinto tavallaan sinetöi hänen työelämässänsä tekemänsä valinnat.  

Karjalaisen tarina alkaa muutosta Tampereelle, jonne hän saapui aikanaan ilman työpaikkaa ja asuntoa, takanaan kaupallisen ja media-alan opintoja. Saavuttuaan Tampereelle hän löysi sattuman kautta tiensä rakennusalalle, aluksi apumiehen hommiin lautoja kantamaan. Työkokemuksen kasvaessa hän alkoi tehdä vaativampia töitä ja eteni timpurin tehtäviin. Karjalainen oli aiemmin ollut jonkun verran kesätöissä rakennuksilla, joten hänellä oli jo kerääntynyt näkemystä alasta. Työt rakennuksilla edistyivät mainiosti ja myöhemmin hän siirtyi rakennuslogistiikan nokkamieheksi ja työnjohtajaksi Helsinkiin eri työmaille ennen kuin päätyi nykyiselle työnantajalle SRV:lle. TTS Työtehoseuralla hän aloitti koulutuksen puolitoista vuotta sitten. Kantakaupungissa asuva Ahti harrastaa vapaa-ajallaan mökkeilyä omalla mökillään Nuuksiossa ja nauttii luonnossa olemisesta ja retkeilystä.

— Rakennusalassa viehättää eniten sen, että asioita tapahtuu jatkuvasti, ja rakentaminen kehittyy koko ajan, jättäen konkreettisia jälkiä kaupunkiin Karjalainen toteaa alasta, johon jäi lopulta koukkuun aikaisempien opiskelukokeilujen jälkeen.

Haasteellinen ja hyödyllinen koulutus

Koulutuksen osalta hän valmistui toukokuussa 2023, ja opintoihin kului vuosi ja kahdeksan kuukautta. Koulutukseen hän hakeutui omasta aloitteestaan, ja hänelle ehdotettiin sitä myös nykyisen työnantajansa SRV:n toimesta. Motivaationa koulutukseen hänellä oli halu kehittyä omassa työtehtävässä ja ymmärtää rakennustyömaan eri osa-alueita paremmin.

Koulutukseen sisältyi paljon itseopiskelua, tehtävien tekemistä ja työssäoppimista. Ahti kertoo, että opiskelu osui osittain korona-aikaan, mikä vaikeutti tilannetta, koska hänellä oli vähän mahdollisuuksia osallistua paikan päällä tapahtuvaan opetukseen. Negatiivisena puolena koulutuksesta hän mainitseekin etäopiskelun, jota hän piti raskaana ja haasteellisena keskittymisen kannalta.

—Koulutuksen sisältöön kuului muun muassa esimiestyöskentelyä, laatua, turvallisuutta, ympäristöä, tehtävien suunnittelua, toiminnan suunnittelua, rakennustyömaan hankintaa ja logistiikkaa, luettelee Karjalainen.  Opittavista aiheista häntä kiinnosti erityisesti hankinta ja logistiikka, ja hän uskoo näiden osa-alueiden olevan tärkeitä myös tulevaisuuden työtehtävissään.

Nykyinen työmaa, Laakson yhteissairaala on suuri rakennushanke, jossa mm. työntekijöitä tulee olemaan tuhatkunta.  Koko kyseinen sairaala-alue uudistuu vuoteen 2030 mennessä, jolloin alueelle on rakennettu kaksi uutta sairaalarakennusta sekä peruskorjattu kaksi nykyistä.

—Kun kyseessä on sairaaloiden rakentaminen ja peruskorjaaminen on logistiikkaa suunniteltava tarkasti, sillä esimerkiksi tietotekniikkaa käytetään suunnittelu- ja toteutusvaiheessa paljon kuten mm dronekuvausta työmaalla, 3D mallinnuksia sekä laadun ja turvallisuuden seurantaa tavalliseen kerrostalotyömaahan verrattuna, Karjalainen kertoo nykyisen työmaan erityispiirteistä.

Karjalainen korostaa, että koulutuksen antoisin oppi oli laaja ymmärrys rakennusalasta ja suunnittelun merkitys alalla. Hyvällä suunnittelulla on ollut suuri vaikutus myös hänen omassa työssään, ja hän suunnitteleekin nykyään päivittäiset työtehtävänsä tarkasti.

Opintojen aikana itsensä johtaminen ja ajanhallinta olivat haasteita, kun hän yhdisti työn ja opiskelun. Hän mainitsee, että opiskelu oli melko itsenäistä, ja oli välillä keskusteltava itsensä kanssa pysyäkseen koulutuksen aikataulussa.

Koulutus sinetöi Ahdin polun apurista työnjohtajaksi

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto opinnot muuttivat Ahti Karjalaisen työtehtäviä ja titteli vaihtui rakennustyöntekijästä työnjohtajaksi. Hänellä oli aiempaa kokemusta nokkamiehenä ja tiiminvetäjänä toimimisesta, mikä auttoi häntä urakehityksessä. Hänellä on nyt halu kehittyä edelleen ja ottaa huomioon digitaaliset innovaatiot ja ympäristökysymykset rakennusalalla.

Tulevaisuudessa Ahti Karjalainen miettii mahdollisia pienempiä opiskelukokonaisuuksia. Hän korostaa, että opiskelu ei ollut turhaa, ja kannustaa muita puristamaan opintonsa loppuun asti.

—Olisi hyvä olla valmiiksi tietotaitoa rakennusalasta ennen tähän REAT-koulutukseen lähtemistä, sillä koulutus sisältää tuhteja tietopaketteja ja tietopainotteisia päiviä, lähettää Karjalainen terveiset niille, jotka harkitsevat REATin aloittamista.

Kysy lisää koulutuksesta

Haku