Mitä on henkilökohtaistaminen?

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan.

Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jolloin koulutuksen kesto ja opiskeltavat sisällöt voivat vaihdella yksilöllisesti. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Henkilökohtaistaminen (HOKS) tapahtuu vaiheittain:

Hakeutuminen

  • selvitetään hakijan lähtötilanne
  • sovitaan, mikä on tavoiteltava tutkinto tai sen osa
  • sovitaan koulutustarve

Tutkinnon suorittaminen

  • sovitaan aikaisemman osaamisen tuunnustaminen
  • suunnitellaan yhdessä tutkinnon suorituksen eteneminen
  • selvitetään tarvittavat ohjaustoimet

Osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen

  • tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvat koulutusmuodot ja järjestelyt
  • osaaminen osoitetaan aidossa työtilanteessa (näyttö)

henkilökohtaistaminen