Hyppää sisältöön

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA, logistiikan perustutkinto OMAEHTOINEN

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävissä.
Koulutus on logistiikan perustutkinnon tutkintokoulutusta.

Sisältö

Kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävissä.
Koulutus on logistiikan perustutkinnon tutkintokoulutus.

Koulutus on logistiikan perustutkinnon yhdistelmäajoneuvonkuljettajan osaamisalan osatutkintoon valmistavaa ja sisältää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua koulutukseen sisältyvänä perustutkinnon osien * näyttökokeisiin koulutuksen aikana. (mahdollisuus koko tutkinnon suorittamiseen)

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET
https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/omaehtoinen-opiskelu
https://www.kela.fi/opintotuki


PÄÄSYVAATIMUKSET ja SOVELTUVUUS
· 21 vuoden ikä
· Vähintään 1 vuoden voimassa ollut pysyvä B- tai BC luokan ajo-oikeus (manuaalivaihteisen ajoneuvon ajokortti)
· Terveydentila, joka vastaa 2 ryhmän ajokortin edellytyksiä. Tästä määrää ajokorttiasetus ja opetushallituksen määräys tutkintokohtaisesti.
· Ajokorttiote, josta selviää ajokortin tiedot ja mahdolliset rikkeet. Mikäli ajokorttiotteella on toistuvia ja vakavia liikennerikkomuksia ja ajokieltoja, ne vaikuttavat valinnoissa.
· Riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B1.1 - luokkaa. Kielitaitoa testataan haastattelussa suullisesti ja kirjallisesti.


Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen, haastattelun ja ajonäytteen perusteella. Valinnan esteitä koulutukseen saattavat olla mm. erilaiset vakavat rikkeet liikenteessä.

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma.
Koulutuksen aikana suoritetaan oppilaitoksessa tarjolla olevia tutkinnon osia logistiikan perustutkinnosta henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Koulutuksessa käytetään paljon tietokonetta, joten opiskelijalta vaaditaan hyviä ATK-taitoja.
Opintoihin kuuluu työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija opiskelee tulevaan ammattiin alan yrityksessä koulutussopimuksella.

Korttikoulutukset: Tarvittaessa C- ja CE-luokan ajo-oikeus, työturvakortti, trukki, ensiapu, tieturva 1, ADR-ajolupa (kappaletavara ja säiliö)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T Ä R K E Ä * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KOULUTUSHAKEMUKSEN LIITE - AJOKORTTIOTE
Toimita koulutushakemuksen liitteeksi AJOKORTTIOTE. Ajokorttiotteen voi tulostaa itse maksutta verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella TRAFICOMn (Liikenne- ja viestintävirasto) sivuilta. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Trafin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten.

Ajokorttiote EI SAA olla kolmea kuukautta (3 kk) vanhempi.

AJOKORTTIOTE ON TOIMITETTAVA 5.8.2024 mennessä koulutuksen pääkouluttaja, Tom Uusitalo. Lähetä ote ensisijaisesti sähköpostilla tom.uusitalo@tts.fi tai toissijaisesti postitse TTS, Tom Uusitalo Kiljavantie 6 05200 RAJAMÄKI.

Kerrothan liitettä lähettäessä mihin koulutukseen ajokorttiote on tarkoitettu liitteeksi (maininta omaehtoinen koulutus).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * E R I T Y I S E N T Ä R K E Ä ! * * * * * * * * * * * * * * * * *

HAKEMUKSIA, JOIDEN LIITTEEKSI EI OLE TOIMITETTU AJOKORTTIOTETTA, EI VOIDA OTTAA HUOMIOON VALINNOISSA.

OHJE AJOKORTTIOTTEEN HANKKIMISEKSI:
www.traficom.fi
> valitse oma asiointi
> tunnistautuminen; valitse pankki
> ajo-oikeudet ja ammattipätevyydet
> valitse AJOKORTTI
> lataa ja tulosta AJOKORTTIOTE
> kirjaudu ulos palvelusta

Paperin oikeassa yläkulmassa tulisi lukea
Ote ajoneuvoliikennerekisteristä
Ajo-oikeustiedot

Ajokorttiotteen voi tulostaa asiointipalvelusta.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


KUSTANNUKSET
KOULUTUKSEEN VALITUILLE TULEE MAKSETTAVAKSI lääkärintodistuksesta aiheutuvat kustannukset, koulutukseen liittyviä viranomaismaksuja n. 340-430 euroa SEKÄ digitaalisesta kuljettajakortista aiheutuvat kustannukset n. 100 euroa.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.tts.fi ja haussa oleva omaehtoinen koulutus (> sanahakuna toimii koulutuksen nimi.


Lisätietoja koulutuksesta ja sen sisällöstä saa internetistä osoitteesta www.tts.fi (Koulutusalat >Kuljetusala >Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja) tai numerosta 09-2904 1200/asiakaspalvelu tai sähköpostiosoitteesta asiakaspalvelu@tts.fi.

KOULUTUKSEN AJANKOHTA
Koulutus alkaa B-kortillisten osalta 16.9.2024 ja C-kortillisten koulutus alkaa 7.10.2024. Koulutuksen arvioitu päättymispäivä on 22.5.2024.

Koulutuksen kesto on n. 8 kk mutta kesto tarkentuu jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

KOULUTUKSEN TOTEUTUMINEN
Koulutus toteutuu sekä lähi- että etäopetuksena.
Lähiopetus tapahtuu TTS:n toimipisteessä osoitteessa Kiljavantie 6, Rakennus 22, 05200 Rajamäki.
Opiskelua on n. 8 tuntia päivässä 5 päivänä viikossa.

KOULUTUSVALINNAT
Hakijoita pyydetään perustelemaan hakemuksensa huolellisesti sillä esivalinta tehdään hakemusten ja toimitettujen liitteiden
perusteella. Koulutusvalinnat (haastattelu ja ajonäyte) pidetään kouluttajan tiloissa Rajamäellä. Lähetämme kutsun koulutusvalintoihin sähköpostilla.

Kohderyhmä

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
OMAEHTOINEN KOULUTUS

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työssäoppimisesta

OPETUS TAPAHTUU TTS:n toimipisteessä osoitteessa Kiljavantie 6, Rakennus 22, 05200 Rajamäki.
Opiskelua on n. 8 tuntia päivässä 5 päivänä viikossa.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Kuljetusala
Koulutuksen ajankohta: Koulutus alkaa B-kortillisten osalta 16.9.2024 ja C-kortillisten koulutus alkaa 7.10.2024 Koulutuksen päättymispäivä on 22.5.2025. Koulutuksen kesto on n. 8 kk mutta kesto tarkentuu jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).
Ilmoittautuminen: 30.04.2024 - 05.08.2024

Kustannukset opiskelijalle

lääkärintodistuksesta aiheutuvat kustannukset, koulutukseen liittyviä viranomaismaksuja n. 340-430 euroa SEKÄ digitaalisesta kuljettajakortista aiheutuvat kustannukset n. 104 euroa.

Valintaperusteet

· 21 vuoden ikä
· Vähintään 1 vuoden voimassa ollut pysyvä B- tai BC luokan ajo-oikeus (manuaalivaihteisen ajoneuvon ajokortti)
· Terveydentila, joka vastaa 2 ryhmän ajokortin edellytyksiä. Tästä määrää ajokorttiasetus ja opetushallituksen määräys tutkintokohtaisesti.
· Ajokorttiote, josta selviää ajokortin tiedot ja mahdolliset rikkeet. Mikäli ajokorttiotteella on toistuvia ja vakavia liikennerikkomuksia ja ajokieltoja, ne vaikuttavat valinnoissa.
· Riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B1.1 - luokkaa. Kielitaitoa testataan haastattelussa suullisesti ja kirjallisesti.


Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen, haastattelun ja ajonäytteen perusteella. Valinnan esteitä koulutukseen saattavat olla mm. erilaiset vakavat rikkeet liikenteessä

Haku