Hyppää sisältöön

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA, kuljetusalan ammattitutkinto OPPISOPIMUSKOULUTUS

Kurssin tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille tiedolliset ja taidolliset valmiudet suoriutua itsenäisesti yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävistä.

Sisältö

KOULUTUS KOOSTUU SEURAAVISTA OPINTOKOKONAISUUKSISTA:

Opintojen ohjaus
* Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 140/280 tuntia.
* Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
* Yhdistelmäajoneuvokuljetukset
* Työkoneen käyttö ja huolto
* Massatavarakuljetukset
* Elintarvikekuljetukset

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, joten sinulla tulee olla alan työpaikka. Neuvottele siis aina ensin koulutukseen soveltuvan työpaikan kanssa ja tee sen jälkeen haku koulutukseen.
Iso osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla työtehtävien yhteydessä nimetyn ohjaajan ohjaamana.
Työssä opittua täydennetään opinnoilla oppilaitoksessa tai verkko-opinnoilla.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työssäoppimisesta

Koulutus: Kuljetusalan ammattitutkinto
Toimiala: Kuljetusala
Ilmoittautuminen: 19.12.2023 -

Kustannukset opiskelijalle

Viranomaiskustannukset Ajovarman hinnaston mukaisesti :
• Ajokorttilupahakemus
• Teoriakoe (C/CE )
• Ajokoe (C/CE)
• ADR-ajolupakoe & ADR-ajolupa
Muut kustannukset
• Lääkärintodistus ajokorttilupahakemukseen (B-kortista aloittaville)

Kustannukset arviolta yhteensä n. 600 €

Valintaperusteet

HAKEMUKSEEN LIITTEET

Ajokortin valvontaote , kopio ajokortista sekä CV.
Ajokortin valvontaote EI SAA olla kolmea kuukautta (3 kk) vanhempi.

Koulutuksen yhteystiedot

Ismo Parviainen 046 9237847 / ismo.parviainen@tts.fi

Haku