Hyppää sisältöön

Kasvua elintarvikealalla – Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kaupallistamisen

Sisältö

TTS Työtehoseura ja Aava & Bang tarjoavat yhteistyössä elintarvikealan yrittäjille sekä elintarvikealan yrityksissä työskenteleville mahdollisuuden parantaa myynti-, markkinointi- ja vastuullisuusosaamistaan tulevaisuuden viennin näkökulmasta. Opiskelu soveltuu hyvin työn ohessa tehtäväksi ja käytännönläheiset harjoitustehtävät liitetään osaksi päivittäisiä työtehtäviä. Yksilöohjaus sekä räätälöinti helpottavat opitun vientiä käytäntöön opiskelijan työpaikalla.
Koulutus jakaantuu kahteen kokonaisuuteen, Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kaupallistaminen sekä Elintarvikkeiden markkinointi, myynti ja vientikoulutus elintarvikealalla toimiville.
Koulutus toteutetaan pääasiassa etäyhteyksin, yksilö- ja ryhmäohjauksena sekä työssäoppien.
Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kaupallistaminen -kokonaisuuden aluksi kartoitetaan opiskelijan edustaman yrityksen tavoitteet ja räätälöidään opintojen sisältö vastaamaan tavoitteita.

MODUULI 1 Yrityksen ja sen toiminnan ja tuotteiden vastuullisuus ja kestävyys (6 op)
- Yrityksen vastuullisuus ja kestävä toiminta, yrityksen ja tuotteiden kestävyys- ja vastuullisuusarviointi, hiilijalanjäljen laskenta ja kehittämisen kohteiden paikantaminen, hiilijalanjäljen laskenta, kehittämisen kohteet
- Johdatus ympäristö- ja vastuullisuusjärjestelmiin ja sertifiointeihin, eri järjestelmien soveltuvuus omaan tuotantoon ja toimintaan, oman yrityksen sertifioinnin tarve
- Johdatus materiaalitehokkuuteen, pakkausmateriaalit logistiikan, kiertotalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta, yrityksessä tällä hetkellä käytettävät pakkaukset ja -materiaalit (kuluttaja- ja tukkupakkaukset), pakkausvaatimusten selvittäminen, raakaohjeistus pakkaussuunnittelijalle
- vastuullisuus näkyväksi: muutokset toimintatavoissa, tuotantotavoissa, materiaaleissa
- toimintamallien käyttöönotto ja jalkauttaminen opiskelijan työpaikalla tai yrityksessä

MODUULI 2 Asiakasymmärrys ja kestävän toiminnan kaupallistaminen (4 op)
- kestävien ja vastuullisten tuotteiden eriyttäminen tavanomaisesta, tuotteen erottuvuustekijät, vientituotteiden vastuullisuus, tuoteportfolion suunnittelu, kestävyystoimien vaikutus asiakasko- kemukseen, palvelumuotoilun mahdollisuudet kestävän toiminnan kaupallistamisessa  
- vastuullisuuden näkyminen yrityksen viestinnässä tällä hetkellä, vastuullisuuteen painottuvan viestintäsuunnitelman laatiminen, toimenpiteiden käynnistäminen
- toimintamallien käyttöönotto ja jalkauttaminen opiskelijan työpaikalla

Elintarvikeyritysten tuote- ja palvelukehityksestä, myynti-, vastuullisuus- ja
laatuasioista vastaavat tai niissä tehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjät.

Toteutus

1.11.2023 – 30.11.2024 yksilöllisen aikataulun mukaan.
Koulutus toteutetaan yksilö- ja ryhmäohjauksen yhdistelmänä. Koulutus suoritetaan työn ohessa. TTS Työtehoseura toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Aava & Bang kanssa.

koulutuksessa on myös toinen osio, siihen voi hakea tästä, jos sekä vastuullisuus, että markkinointi kiinnostavat:
https://iskussamaailmalle.fi/koulutus-markkinointi-ja-myynti/

Toimiala: Esimiestyö ja työnjohto
Ilmoittautuminen: 01.11.2023 -

Kustannukset opiskelijalle

Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Koulutuksen yhteystiedot

Projektipäällikkö Maija Suutarinen p. 041 731 6260, maija.suutarinen@tts.fi

Haku