Hyppää sisältöön

VARASTOTYÖN MONIOSAAJA

Kurssin tavoite

Koulutuksesta valmistuu osaavia varasto- ja logistiikkatyöntekijöitä, joilla on valmius työskennellä monipuolisissa sisälogistiikan työtehtävissä. Koulutuksessa painotetaan varastossa tarvittavien tavarankäsittelylaitteiden ja trukkien käyttöä, keräilyvarastossa toimimista sekä tavaran vastaanottamista/hyllyttämistä.

Koulutuksessa tähdätään työllistymiseen erilaisiin sisälogistiikan yrityksiin.

Sisältö

Koulutus sisältää varastotyössä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista, kuten tavaran vastaanottamista, tavaran tarkastamista, hyllyttämistä, keräilyä, lähettämössä työskentelyä, varastojärjestelmien käyttämistä, trukilla ajoa sekä vaarallisten aineiden käsittelyä. Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta ja työelämäosaamisen opintoja.

Koulutuksessa suoritetaan näyttöinä logistiikan perustutkinnon tutkinnon osista pakollisena tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely ja valinnaisina tutkinnon osina tavaran vastaanotto ja säilyttäminen ja/tai tavaran keräily ja pakkaaminen. Tutkinnon osien laajuus on yhteensä 55 osaamispistettä.

Koulutus koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:
- Opintojen ohjaus
- Työnhakuvalmennus
- Tavaran vastaanotto ja säilyttäminen
- Tavaran keräily ja pakkaaminen
- Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely
- Vaarallisten aineiden käsittely tiedostava koulutus
- Työssäoppiminen
- Työhyvinvointikoulutus (8h)

Koulutuksessa suoritetaan työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit:
- Työturvallisuuskortti
- Hätäensiapukortti (8h)
- Trukinkuljettajakortti

Toteutus

Koulutus sisältää lähiopiskelua ja ohjattua työssäoppimista. Lähiopiskelua on n. 50 % ja työssäoppimista n. 50 %. Lähiopiskelu- ja työssäoppimisjaksot seuraavat toisiaan siten, että ne tukevat asioiden oppimista ja valmistavat tutkinnon osien suorittamiseen.

Työssäoppimiset toteutetaan monipuolisissa logistiikka-alan työympäristöissä tutkinnon osien vaatimia töitä tekemällä.
Työssäoppimisjakson aikana opiskelija opiskelee tulevaan ammattiin alan yrityksessä koulutussopimuksella.

Harjoittelupaikan opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Oppilaitos tukee ja auttaa tarvittaessa paikan hakemisessa. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen työssäoppimispaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Koulutuksen kesto on noin viisi kuukautta, mutta kesto tarkentuu jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS).

Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Koulutus: Logistiikan perustutkinto
Toimiala: Varastoala
Koulutuksen ajankohta: Koulutuksen kesto 9.9.2024 - 17.1.2025.
Ilmoittautuminen: 07.05.2024 - 06.08.2024

Valintaperusteet

VALINTAPERUSTEET
- hyvä fyysinen kunto ja riittävä terveydentila alan työtehtäviin
- hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito: taitotaso vähintään B2.1 - luokkaa (tarvittaessa kielitesti)
- kiinnostus logistiikka-alaa kohtaan ja soveltuvuus asiakaspalveluun ja trukin käyttöön
- mahdollisuus sitoutua täysipäiväiseen opiskeluun ja työssäoppimiseen työnantajan määräämien työaikojen mukaisesti
- valmiudet kulkea opiskelu- ja työssäoppimispaikkaan

Logistiikka-alan kokemus on eduksi mutta ei välttämätön. Soveltuvuus alalle selvitetään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN
Perustele hakemuksesi huolella. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella. Valinnat koulutuksiin tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Koulutuksen yhteystiedot

Vastuukouluttaja Sami Moilanen, sami.moilanen@tts.fi, 0417321060
Opintosihteeri Pirjo Hyppönen, pirjo.hypponen@tts.fi, 0503494616

Haku